Sign in

close
Create an Account

Shopping cart

close

Nízkosacharidová dieta

„Už z názvu vyplývá, že se jedná o dietu omezující cukry.“ To by nebylo až tak překvapivé, jako to, že je zde povolený příjem tuků. Téměř neomezeně, do sytosti. Tento druh diety se v posledních letech stal velmi populárním. Ať už jenom proto, že slibuje snížení hmotnosti do 7 – 14 dnů, anebo proto, že se při jejím dodržování nemusíme opravdu tolik omezovat. Dost často se také proslýchá, že i dokonce snižuje chuť k jídlu, takže přestože si můžeme během této diety dát téměř cokoliv, vyjma sladkého, prostě už na to nemáme takovou chuť. A to už stojí za zkoušku, nebo ne? Minimálně si o tom můžete něco přečíst v nadcházejících odstavcích.“

„Nízkosacharidová dieta je založena především na zvýšeném příjmu tuků, bílkovin a téměř úplnému omezení sacharidů. Díky tomu tato dieta slibuje počáteční rychlé shození přebytečných kil (postupem času se kila ztrácí pomaleji).

Doporučovaná délka stravování tohoto typu jsou 4 týdny, maximální délka 6 týdnů, protože později by tělo mohlo pocítit deficit sacharidů (které jsou pro tělo nezbytné) a oznamovat ho nežádoucími účinky. Při návratu k normální stravě musí člověk dbát na postupné přidávání sacharidů, není doporučováno náhle přejít k předchozím“ „způsobům stravy. V porovnání s dietou omezující tuky slibuje až dvakrát větší účinnost. Nejsou dokázány žádné závažné nežádoucí účinky, ale dokonce se může prokázat prospěšnou v mnoha rizikových faktorech. Dieta by měla být doporučována spíše lidem s disciplínou, schopností kreativního vytváření a oblibou v mase, zelenině a mléčných výrobcích.

Nízkosacharidová dieta se někdy rozděluje do tří skupin, podle toho, kolik gramů cukrů za den přijmete:

1. Liberal (svobodnější typ) – příjem sacharidů je 50 – 100g za den
2. Moderate (doporučovaný typ) – 20 – 50g / den
3. Katogenic (katogenní typ) – max. 20g/den (tato dieta už je velmi extrémní a příliš se nedoporučuje, rozhodně ne po dlouhou dobu)

V dalších odstavcích si vysvětlíme, jaké účinky má tato dieta na naše tělo.

Významná ztráta hmotnosti již v prvních týdnech
Jak již bylo řečeno, už v prvních dvou týdnech držení diety se obvykle stává, že rychle ztratíme až několik kilogramů ze své hmotnosti. Může za to voda. Voda se váže na glykogen, což je forma cukru ukládaná v těle, a zdržují se ve svalech a játrech. Takže pokud do těla neproudí příliš mnoho cukrů, voda se nemá na co vázat a může proudit dále do oběhu.

Další, co může za rychlé snížení hmotnosti, je inzulin. Když inzulin poklesne, následkem nízkého přijmu sacharidů, ledviny začnou vylučovat sodík a ten snižuje krevní tlak. Studie dokazují, že díky nízkosacharidové dietě také dochází ke ztrátě tzv. nebezpečného tuku z dutiny břišní. Někteří lidé se ovšem domnívají, že není zdravé hubnout díky vylučování vody z těla. Tady je ale dobré zmínit, že tato dieta pomáhá vyloučit právě přebytečnou vodu, kterou s sebou denně zbytečně vláčíme díky nadměrným sacharidům, takže v tom žádné nebezpečí není a tyto argumenty se mohou označit za nepodmíněné.

Inzulin a ukládání tuků
Hormon inzulin předává informaci tukovým buňkám, aby tuk produkovaly a držely, anebo vypouštěly. Informaci také předává dalším buňkám v těle, např. pro navýšení glukózy z krevního řečiště. Takže pokud tělo přijímá menší množství sacharidů, sníží se tím hladina inzulinu v krvi, tím pádem inzulin předá informaci tukovým buňkám, aby se vypustili a byly spalovány namísto chybějící glukózy. Naopak pokud přijímáme více sacharidů, zvyšuje se hladina inzulinu a ten informuje o udržení tuku v zásobách. Namísto toho se spaluje právě přijatá glukóza.

Zvýšení energetických výdajů a funkce bílkovin
Oproti dietě snižující tuky, nízkosacharidová dieta zvyšuje energetické výdaje, což je zapříčiněno sníženým příjmem kalorií. Naměřené zvýšení bylo cca 250 kalorií. Vyšší počet spálených kalorií se vysvětluje tím, že přijímáme vysoký příjem bílkovin. Když je příjem sacharidů velmi nízký, značné množství bílkovin se začne přetvářet na glukózu, to se nazývá glukogeneze. V tomto procesu se takto ztratí spousta bílkovin, ale je to pouze dočasné, než ketony (energie z mastných kyselin) začnou nahrazovat nepřítomnou glukózu.

Opět ve srovnání s nízkotukovou dietou je nízkosacharidová dieta spolehlivější v získávání bílkovin. Lidé zkrátka začnou nahrazovat jídlo s nízkým počtem bílkovin za potraviny bohaté na bílkoviny, ať už se jedná o maso, ryby nebo mléčné výrobky. Vyšší procento bílkovin pak vede ke zrychlení metabolismu a také velmi napomáhá k zvýšení a udržení svalové hmoty, která se díky nim stává aktivnější a spaluje kalorie nepřetržitě.

Chuť k jídlu
A konečně se dostáváme k jedné z nejvíce uznávaných příčin účinnosti nízkosacharidové diety a tou je snížená chuť k jídlu. Přestože oproti jiným dietám se při této nemusíte nijak zvlášť omezovat, obvykle stejně ztratíte více kalorií, než např. při dietě omezující tuky. Proč tomu tak je? Může to mít několik vysvětlení (kromě vysvětlení v předchozích odstavcích), jedním z nich je prosté snížení sacharidů (cukrů), což také snižuje naši chuť na ně, pak je také známé, že zvýšené množství bílkovin vede ke snížení chuťi a dalším faktorem může být také vliv nízkosacharidové diety na hormony regulující chuť k jídlu, leptin a ghrelin. Během diety zkrátka přestáváte mít hlad a chuť díky potravinám s velkou mírou bílkovin a tuků a denně vám budou stačit 2-3 porce.

Jak to funguje v lidském těle?
Abychom dokázali porozumět výhodám proteinové diety, která nanejvýš omezuje příjem sacharidů, měli bychom nejprve vědět, jak funguje jejich metabolismus a čím si pro život potřebné sacharidy vlastně nahradíme.
Sacharidy jsou přírodní látky a vznikají při procesu fotosyntézy. Je to složenina atomů vodíku, uhlíku a kyslíku, přesněji se tedy jedna molekula sacharidu skládá z šesti uhlíků, šesti kyslíků a dvanácti vodíků. Měli bychom je přijímat potravou, ale tělo je schopné si je i syntetizovat z proteinů nebo lipidů. Přeměna lipidů či proteinů na sacharidy je ale mnohem obtížnější a tělo tím spotřebovává více energie než při štěpení glukózy, proto je rozhodně lepším a přirozenějším způsobem získávání energie. Sacharidy můžeme i ukládat (na rozdíl od bílkovin) a později brát ze zásobárny monosacharidů uložené v játrech a svalech. Glykogen v játrech je tělem využívaný k udržování stálé hladiny glukózy v těle. Zásoba glukózy (glykogenu) se ale rychle spotřebovává, v závyslosti na výkonu se vyčerpá do 180 minut, proto je pak nahrazují při nedostatku lipidy (tuky), popřípadě proteiny (bílkoviny). Glukoza uložená ve svalech jako glykogen je výhradně určenapouze pro svaly, využití je při jejich namáhání svalstva. Určitou zásobu, která se ani při nedostatku nepřeměňuje na energii tělesnou, si pro sebe ponechává nervová tkáň. Glykogen uložený v játrech je především určen pro vyživování mozku.

Aby tedy v krvi nebylo příliš mnoho nebo příliš málo glukózy hlídají hormony inzulin a glukagon. Normální hladina glukózy v krvi je 3, 4 – 5,6 mmol/l. Reagují na ni podle množství přijímaného cukru. Pokud je třeba poslat do krve více glukózy, zasáhne glukagon, pokud je třeba snížit množství glukózy v krvi, zasáhne inzulín (přeměna glukózy na glykogen nebo tuk). Při nadměrné konzumaci cukrů dochází k jejich postupnému ukládání. Buď se ukládají do jater a svalů, kde na sebe navazují vodu, anebo se přeměňují v tuky. Oba hormony jsou produkovány slinivkou břišní.

S tím vším tedy souvisí i zadržování vody. Svaly si během většího přijímaného množství glukózy vytváří zásoby a tím pádem se na každý gram glukózy váže i voda. V porovnání je to tak, že na 1g sacharidu – glykogen se naváží 4 g vody. Během držení nízkosacharidové diety se přebytečná glukóza uvolní do oběhu a s tím se uvolní i vázaná voda, tedy přebytečná voda v těle.

Metabolismus sacharidů probíhá v každé živé buňce, od bakterií po člověka. Rozklad sacharidů je nejrychlejším procesem zpracování látek ze všech ostatních látek v těle. Jednak je nejrychlejší, ale zároveň se dá říci že i nejjednodušší.

Trávení sacharidů, tedy zejména polysacharidů, začíná již v dutině ústní, kdy se za pomoci enzymů, které jsou obsaženy ve slinách, spolu s vodou štěpí na kratší polysacharidové řetězce (dextriny).

Například škroby mají dlouhé sacharidové řetězce, protože patří mezi polysacharidy, a proto se s jejich rozložením začíná již tak brzy. Čím delší je řetězec molekul sacharidů, tím je sacharid zdravějším a přínosnějším pro tělo. Také se tedy déle rozkládá. Dobré je myslet také na to, že když konzumovaná potravina obsahuje vysoké procento tuků a cukrů zároveň, neprospívá to okamžité přeměně cukrů na energii, protože tuky zpomalují právě jejich přeměnu.

Sacharidy pokračují dále do těla, tedy do žaludku, kde se ale žádné sacharidy neštěpí, protože žaludeční kyseliny rozkládání potlačují.

Ke vstřebávání dochází až v tenkém střevě. Zde na disacharidy a polysacharidy (na jejich glykosidové vazby) působí enzymy ze slinivky (pankreatická amyláza) a enzymy ze stěny střev (laktáza, sacharáza, maltáza a-dextrináza) a ty je mění na lehčeji stravitelné disacharidy a poté na monosacharidy, pokud nejde ještě o složitější polysacharidy (které putují dále do tlustého střeva).

V tenkém střevě se sacharidy již ve formě monosacharidů dostávají do krve skrze stěnu tenkého střeva. Když se glukóza dostane do buňky, aby se proměnila na energii, musí prvně projít procesem glykolýzy a buněčným dýcháním.

Energie z glukózy je využita pro tělesné orgány, zejména pro mozek, také pro svaly a samozřejmě pro další chemické reakce v těle. Monosacharidy fruktóza a galaktóza postupují rovnou do jater, kde vytváří glykogen.

Nestravitelné polysacharidy jako je vláknina, celulóza a inulin pokračují dále do tlustého střeva a vážou na sebe škodlivé či nepotřebné látky, které poté odvádějí z těla ven, což je velmi užitečná a důležitá funkce pro tělo.

Závěrem
Tato dieta se považuje za jednu z nejúčinnějších a nejzdravějších, které zatím lidstvo dokázalo vymyslet. Pro ty z vás, kteří ke svému životu nutně potřebujete sladké, to může být velmi obtížné, ale zase se mohou prokázat zjevné účinky na zlepšení vašeho zdraví. Jako každá dieta, tak i tato vyžaduje disciplínu a dodržování pravidel stravy, jinak je velká pravděpodobnost, že nebude účinná, nebo se prokáže jo-jo efekt. Pokud všechna pravidla dodržíte, a že jich není mnoho, můžete se brzo těšit na toužené výsledky na vaší postavě a celkově na vašem zdraví. Více zásadních informací najdete v naší brožůře Hubneme Během.

LÍBIL SE VÁM ČLÁNEK? SDÍLEJTE HO
Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Scroll To Top
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.