Pokud vám neutekly předchozí články, tak už toho o běžecké teorii začínáte vědět hodně. Probrali jsme základy fungování srdce a oběhového systému. Již víme, jaký vliv na běh má tep. Prozradili jsme si něco o svalových vláknech a zjistili, proč nikdy asi nebudeme Hejnová nebo Maslák. Pověděli jsme si něco o laktátu a snad jsme pochopili, že když je ho ve svalech moc, musíme zklidnit a zařadit menší rychlostní stupeň. Mohlo by se zdát, že už můžeme přistoupit k vlastnímu popisu běhu, testování sebe samých a popisu jednotlivých tréninkových struktur, které nás mají dovést k našemu cíli. Zapomněli jsme ovšem na podstatnou věc…

V jedné své “anketní otázce” ve FB skupině Běžci jsem se ptal, jak vhodně oslovovat běhající ženy. Běhny prohrály na celé čáře, takže tento článek zaměříme na rozdíl mezi Běžcem a Běžkyní. 

Lze výkon Běžkyně srovnávat s běžci? Má se Běžec, kolem kterého prosviští Běžkyně, stydět oprávněně a sklopit v respektu k ní svůj zrak? Mají obě pohlaví rovné podmínky a možnosti a je to pouze o potu, bolesti a dřině? Nebo je vše jinak?

Stejně tak, jak se mění naše společnost a doba, což mohou potvrdit tatínkové na tatínkovské dovolené, muži v domácnosti, nebo ti, co mají za šéfa šéfovou, tak se stejně změnil pohled na sportovní výkony žen, které dnes běhají a všeobecně v různých sportech předvádí výkony v minulosti nepředstavitelné – a to ne z toho důvodu, že by to třeba již tenkrát nedokázaly, ale z důvodu, zda by to vlastně vůbec chtěly dokázat!

Není to tak dávno, co jsem debatoval s jedním svým známým, velice moudrým a již starým mužem, který mi položil na první pohled jednoduchou otázku. Co se za posledních 50 let změnilo tak, že to bude mít zásadní vliv na další směřování společnosti jako takové? Odpověď na ni už tak jednoduchá není. Ti z vás, kteří odpověděli, že se jedná o postavení žen ve společnosti, měli pravdu. Může se vám teď zdát, že s během to moc do činění nemá, ale obávám se, že pro naše objektivní hodnocení rozdílu mezi mužem a ženou je to potřeba zmínit. 

Pokud budeme hodnotit výkon Běžkyně spolu s výkonem Běžce, musíme vzít ohledy i na společenské postavení a roli obou pohlaví v životě jako takovém. Nutno zmínit, že v tomto článku se bavíme třeba o Běžkyni Novákové a Běžci Novákovi, kteří reprezentují průměrný vzorek společnosti a nebudeme tedy srovnávat Hejnovou s Maslákem, jejichž role a podmínky jsou nesrovnatelně odlišné. 

Co tím mám na mysli. Běžec Novák stejně jako jeho žena, Běžkyně Nováková, pracuje v administrativě, oba dva milují běh a oba jsou úředníci ve státní správě. Dalo by se říct, pokud nebudeme hodnotit platové podmínky, jsou na tom relativně stejně. Pan a paní Novákovi oba milují nejen sebe, svou dceru, ale i běh – jsou jeden velký team. Pan Novák je vzorný manžel, protože miluje svoji ženu a pomáhá jí, kde se dá, chodí běhat buď před prací, nebo večer, kdy dají dceru spát. Běhá 4x týdně. Paní Nováková díky tomu, že manžel rozumí její potřebě, chodí běhat ob den, v čase, kdy se pan Novák učí se svou dcerou. Na první pohled ideální rodina a oba běhají cca 4x týdně. 

Na druhý pohled to už tak optimistické není, paní Nováková je milující matka, která se maximálně věnuje své dceři, ráno ji vypraví do školy, udělá jí svačinu, po škole s ní jde na kroužky a jednou za 14 dní navštěvuje logopeda. 

Zároveň je pilná hospodyně, která má dokonale čistou a uklizenou domácnost. I když ji pan Novák pomáhá, jak jen může, tak útulnost a teplo domova vytváří především ona. (Zde bych se zastal pana Nováka, protože i když muž uklidí koupelnu tak, že by byl ochoten jíst i ze země, žena vždy najde nějakou šmouhu. Totiž, naprostá většina z nás, i kdyby se rozkrájela, prostě nevidí to, co vidí žena a asi to je díky tomu, že ženy mají trochu jinou skladbu oka.) 

Možná se ptáte, co to má s během společného, ale když to, co jsem zde popsal, přenesu do běžecké terminologie a zároveň připustím, že se jedná o klasický model rodiny, tak Běžkyně Nováková spotřebuje během dne daleko více své fyzické a mentální energie, než Běžec Novák, neboť zastává de facto tři profese (úřednice, hospodyně a matka) a k tomu chce být ještě v noci dobrá milenka (minimálně pan Novák jistě stojí o to, mít upravenou, voňavou a sexy ženu). Běžec Novák, i když se snaží, tak mu na běh zbývá energie podstatně více. Je to pro muže kruté, ale přiznejme si, že ve většině rodin (ne ve všech a pokud muž nedělá 12ky nebo směnný provoz) běžné společnosti to tak je. A to se pro zachování důstojnosti nás, mužů, nezmiňuji o ženách, které dítě vychovávají samy.

Z výše uvedeného plyne, že muž Běžec má obecně lepší startovací pozici k běhu v rámci nastavení společnosti (i když doba se dramaticky mění a dominantní role muže upadá, asi jako upadá síla EU jako celku), než má žena Běžkyně (a muži, užívejme si to, dokud nám to doba dovolí…) 

Pokud Běžkyně Nováková za výše uvedených okolností na stejné vzdálenosti za stejných podmínek dosahuje lepších časů než pan Novák (samozřejmě za předpokladu, že jejich věk, hmotnost a další kritéria jsou srovnatelná) měl by pan Novák před svou ženou sklopit zrak… Možná v této fázi článku kroutíte hlavou, ale dále pochopíte, proč.

Jak to ovšem nastavila matka příroda? Kdo má lepší předpoklady, být běžec? Pokud budeme srovnávat chlapce s dívkou do období puberty, rozdíly v aerobní i anaerobní kapacitě či svalové síle jsou minimální. Obě pohlaví podávají srovnatelné výkony. 

Vše se změní, když hodiny odbijí 12 a nastane proces, na který se každý rodič těší a nemůže se ho dočkat. Puberta. Toto období nervů, děsů, vzdorů a neposlušnosti u obou pohlaví nastartují dva, do toho okamžiku nezajímaví hráči hormonálního okresního přeboru, pohlavní hormony. Jedná se o hráče v mužském dresu Testosteron a v dámském elegantním Estrogen. A právě tito dva hráči rozdají nevratné běžecké karty svým teamům.

Zde se naprosto jasně ukazuje původní záměr architekta života, který každému pohlaví přidělil nezaměnitelnou roli. Ženy mají rodit děti a muži mají přenést co nejvíce svých genů různým ženám (plní roli rozsévače), mezi tím je chránit a zajistit kus flákoty mamuta. Z dnešního pohledu to zní naprosto nekřesťansky, ale při návrhu evoluce nebyla o křesťanských hodnotách ani řeč. 

Proto, aby se žena mohla stát matkou, musí již náš dobře známy Estrogen provést na ženském těle velké množství změn, které se nám leckdy mimořádně líbí. Pod jeho pečlivým a skoro by se dalo říci dlouhodobým dohledem (do období tzv. menopauzy) se ženské tělo začne měnit k nepoznání. Chlapecké rysy jsou ty tam, žena Běžkyně získá daleko širší boky a pružnější kyčle, spolu s pohyblivější kostrčí a sestupně nakloněnou pánví kruhového tvaru. Získá ideální podmínky pro porod dítěte. Ještě předtím se ovšem spojí a srostou kosti křížové, kyčelní, sedací a stydké a tvoří jako pánev oporu páteře a zároveň chrání dělohu, vejcovody a vaječníky a v budoucnu vlastní plod dítěte. 

To ovšem zdaleka není vše. Estrogen ženám zajistil lepší pohyblivost, rozsah kloubů, především přední část ramenního kloubu, bederní páteře, loktů, rukou a prstů, zároveň má ženské oko výrazně více čípků, takže například množství odstínů červené vidí žena daleko více nežli muž. (Zde je pro nás nezasvěcené odpověď, proč má žena troje červené střevíčky a k nim troje červené rukavice a to vše završí třemi červenými kabelkami, i když muž Běžec vidí pořád jen jednu červenou a nechápe, proč je vše ve třech provedeních. Ne, milý Běžci kolegové, není to jeden odstín, žena vidí v tomto případě červené odstíny tři.) Proč tomu tak je? 

Zavřete oči, pravěk přichází … Vrátím se k našim zastáncům minimalismu a přirozeného běhu, zatímco muž přirozeně běžel za mamutem, tak žena v poklidu chodila a sledovala koruny stromů, zda nenajde a následně neutrhne něco muži k snědku (proto větší citlivost na barvy, aby na stromech rozeznala co nejvíce zralých plodů), u ohně přebírala různá semena, plody, zpracovávala kůži, takže více seděla a potřebovala mít pro své poslání obratnější ruce. Zatímco muž potřeboval rychlost, sílu a mozek zaměřený na řešení jedné věci a nerozptylovat se detaily. 

Toto její dědictví se přehouplo i do dnešní doby bez ohledu na trendy ve společnosti a tím pádem hrají právě tyto rozdíly zásadní roli pro běžecké schopnosti žen. 

Opět se vrátíme k pánvi (samozřejmě, že té lidské). Protože muž má pánevní dutinu úzkou a místo kruhového tvaru má jeho pánev tvar spíš srdce, mají muž a žena jiný úhel mezi stehenní a holenní kostí.  

A rozdíl je to dosti značný. Žena má úhel 17°, muž 13°. Tomuto úhlu se říká Q úhel a vlastně nám říká, jaký rozsah a prostor má přední zkřížený vaz, který propojuje stehenní kost s kostí holenní a zajišťuje stabilitu kloubu kolennímu. Díky daleko většímu prostoru a rozsahu, co ženě Běžkyni dává širší pánev, je její zkřížený vaz daleko náchylnější na jakékoli zranění a tam, kde muži po zkroucení kolenního kloubu mají vaz natažený, ženy ho mají v lepším případě natržený, častěji však přetržený.  

Tím práce Estrogenu rozhodně nekončí. Ženy mají vzhledem ke své výšce, kratší končetiny, čímž získávají daleko lepší stabilitu než muži, neboť mají níže těžiště. Zároveň mají užší ramena a tělo je nejširší v místě pánve. Estrogen, na rozdíl od Testosteronu, omezuje svalový růst. Z tohoto důvodu mají ženy asi o 10% méně svalů než muži (žena cca 36%, muž cca 46%) a proto dokáží vyprodukovat jen 2/3 síly. Horní část těla je slabší cca o 45% oproti mužům, spodní část těla zhruba o 25%. Proto ženy daleko lépe dřepují, než klikují, a za to mohou právě širší boky. 

Estrogen nezahálí ani co se tuku týče a zde milé Běžkyně máte pro změnu odpověď, proč nejste spokojené se svými stehny, lýtky, či se vám nezdají vaše ruce. Estrogen u Běžkyň ukládá tuk až z 55% do končetin. Naopak pro ukládání tuku v horní části těla by jistě žádný muž nic nenamítal, neboť jedno z největších uložišť jsou ženská prsa. Ženy, budoucí matky, mají tuku podstatně více, jednak aby vůbec mohly otěhotnět a zároveň, aby měly zásoby energie pro budoucí proces těhotenství. Zatímco žena má 18% – 26% své hmotnosti z tuku, u muže to je 10% – 18%. (Zde si musíme pánové, včetně mě, přiznat, jaká ze sebe dokážeme leckdy udělat vypasená prasata, aniž by nám k tomu příroda dala předpoklady – zároveň se omlouvám zhruba těm 11% s nadváhou, kde za ni může nemoc). 

Tím naše rozdíly zdaleka nekončí. Ženy, i když se to někdy nezdá, mají o 20% menší srdce nežli muž, tím pádem i menší systolický krevní tlak a celkový výkon srdce. To se projevuje tím, že na rozdíl od jednoho stahu u muže (70 ml), přečerpá ženské srdce jen 63 ml krve na jeden stah. A jak jsme si již řekli, srdce hraje jednu z rozhodujících rolí při běhu. Co z toho plyne? 

Běží-li žena vedle muže stejným tempem, tak má při stejném tempu vyšší tepovou frekvenci a daleko dříve dosáhne své maximální tepové frekvence nežli muž. Prostě, pokud chce žena s mužem srovnat krok, musí její srdce bít rychleji a dříve se unaví. Zde se náš architekt opravdu vyřádil, Běžkyně díky tomu mají i nižší vazebnou kapacitu krve vázat kyslík. Což, jak již víme, je pro běh další výrazné minus. 

Kam se u Běžkyně koukneš, tak jako by ten nahoře chtěl ženě vzkázat, nikam neběhej a zůstaň u toho ohně. Aby si to pojistil, mají Běžkyně sníženou plicní kapacitu – nižší objem plic než má muž vede k tomu, že ženy dosahují zhruba 70% mužské VO2Max (když to ovšem přepočteme na tělesnou hmotu, již to není takový rozdíl, 85%). Dokonce i ATP+CP, aerobní i anaerobní systém dosahuje u Běžkyň nižší efektivity než u mužů. 

Ze všeho je zřejmé, že v běhu by měl mít muž již shůry navrch, když si k tomu připočteme dar v podobě testosteronu, který mužům zajistí silnější a delší kosti, mohutnější stavbu trupu, která dovolí tělu mít větší srdce a plíce, větší kostra je oporou pro více svalů a více svalů nám dává více síly, delší kosti končetin nám dávají větší páku a delší krok. Tím pádem je pohyb mužů a daleko efektivnější, než pohyb žen. Na druhou stranu, právě proto mají Běžci daleko víc problémů s lýtkovým svalem a achilovkou, než Běžkyně. 

Jak je zřejmé, v našem srovnání to Běžkyně paní Nováková nemá jednoduší než Běžec pan Novák, právě naopak. Podmínky pro to, být lepší, jsou na straně jejího muže. 

Aby všemu nebyl konec, přichází na řadu psychika. I zde je vše nastaveno tak nějak zvláštně. O tom, že ženy mají mozky trochu jiné, než máme my, muži, se snad ani nemusí psát. Ale právě jejich stavba, poslání ženy jako takové (čest výjimkám), tak trochu předurčují rozdíl v psychice běhu mezi mužem a ženou. Ženy běh berou daleko častěji jako společenskou událost, jsou daleko týmovější, než muži, a na rozdíl od nás, pro které je soupeření vrozené, se ženy raději drží hesla „jedeme v tom všichni, makáme“. Muži daleko více hledají své limity, než ženy, které běh berou častěji jako meditaci, relaxaci. Ženy ve větší míře než muži běhají na pocit a více dokážou vnímat svoje tělo, kdežto muži jsou postaveni především na výkon a sledování statistik. Ženy daleko raději běhají ve skupinkách, kdežto muži pro změnu sami.  Zároveň žena, když se rozhodne překonat nějakou vzdálenost, tuto výzvu zvládne daleko častěji, než muž, protože u ní to je otázkou sebevědomí a není pro ni rozhodující, jak tu vzdálenost překoná, ale že ji překoná a kolikrát se již o to nikdy více nepokusí. Zatímco muž běžec se snaží s každým dalším startem posunout své limity dál za hranice svých možností.

Samostatnou otázkou, kterou muž nikdy nemuší řešit je menstruační cyklus a období ženského přechodu (i když poslední výzkumy ukazují, že i muži mají určitou formu svého přechodu a díky Fernetu i své dny) a zároveň syndrom ženské triády… Prostě, muži, buďme rádi, že jsme muži. 

Neboť o těchto věcech si povíme někdy příště …

A jaký je tedy závěr? Pokud chceme být spravedliví, musíme říci, že ať už společenské pochody budou jakkoli k mužům nemilosrdné a ženy se chopí příležitosti a v budoucnosti si vezmou do svých rukou vládu nad společností zpět a vyrvou ji nám mužům a z historického hlediska vrátí věci do starých pořádků, nebudou mít ženy nikdy takové biologické možnosti, aby dominovaly mužům i na běžeckém poli. Takže nezoufejme, neboť vždy nám nějaké kolbiště pro hledání našich limitů zůstane k dispozici, i kdyby svět zahltily dívčí války a vládly nám třeba Amazonky…☺

Na druhou stranu, je potřeba smeknout klobouček a mít respekt ke každé ženě, která se oddá běhu a je dokonce úspěšnější, než srovnatelný muž. Protože musí ke svým výkonům vydat daleko větší úsilí, než musíme vydat my, běžci. Ženy musí překonat daleko více problémů a nástrah než muži a porazit překážky, které jim dala do cesty evoluce. A i přes veškeré těžkosti, které musí nevědomky překonat, dokážou být při běhu krásné a přitažlivé a my muži, si přiznejme, že jsme rádi, když je při našich bězích potkáme, a kolikrát jsme dokonce raději, když máme tu možnost a ženy nám ukáží záda a dají nám příležitost, při pohledu na jejich leckdy krásné křivky, zapomenout na naši únavu a honbu za našimi nepřekonanými čísly…

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.