Když jsem zjistil, že soleus natahuje koleno, byl to pro mě absolutní zlom v pohledu na biomechaniku nohy. Každý, kdo kdy navštěvoval hodiny anatomie, ví, že soleus hraje roli při plantární flexi (přitažení špičky nohy dolů). Ale to, že si uvědomíme, že soleus umožňuje plantární flexi, nám nedá celkový obrázek jeho důležitosti pro funkčnost nohy a pohybu těla obecně. 

Soleus je uložený pod větším svalem, zvaným gastrocnemius

Anatomie

Soleus je sval zadní části spodní nohy, který tvoří součást lýtka. Spojuje koleno s patou. Spolu s dvěma hlavami gastrocnemia (další sval lýtka) je napojený do Achillovy šlachy. Soleus je menší sval než gastrocnemius a je to vnitřní sval (není na povrchu, hned pod kůží). Protože jsou oba tyto svaly připojené k Achillově šlaše, oba se účastní plantární flexe (propnutí špičky). Jejich funkce je ale velmi rozdílná, což je dané tím, v jakém místě jsou připojené ke kolennímu kloubu. Zatímco gastrocnemius vede vzadu za kolenem, je soleus spojený jen s jeho spodní částí. 

Jak soleus působí na koleno

Protože soleus nevede přes kolenní kloub, bylo pro mě těžké pochopit, jak může tento sval ovlivňovat pohyb kolena. V tomto pohledu je snazší představit si, jak gastrocnemius ohýbá koleno (protože prochází za kolenem, spolu s dalšími ohybači kolene, hamstringy).   

Jak tedy soleus ohýbá a natahuje koleno, když je na zadní části nohy a přes koleno ani nepřechází?

Abychom na to mohli odpovědět, vraťme se k faktu, že soleus umožňuje plantární flexi. Toto tvrzení platí za předpokladu, že je noha volná, v klidové pozici a chodidlo se může volně pohybovat. Co se ale stane, když pohyb chodidla zamezíme? To se stane třeba ve chvíli, když stojíme a pohyb špičky dolů znemožňuje zem. 

V tomto případě soleus nepohybuje chodidlem vůči noze, ale nohou vůči chodidlu. Soleus nám totiž vlastně umožňuje stát vzpřímeně. Kdyby soleus nedržel zadní část nohy, stálo by nás velké úsilí nepřepadávat dopředu. 

Poznámka: Soleus je často zmiňovaný jako sval jednokloubový, protože probíhá pouze kolem kotníku. Gastrocnemius je zase nazýván dvoukloubovým (biartikulárním), protože prochází přes dva klouby – koleno a kotník. Pro běžné účely tento popis vyhovuje, ale když chceme být přesní, musíme vzít v úvahu ještě další klouby, protože Achillova šlacha spojuje i talocrurální a subtalární kloub. Když se sval stahuje, neřeší, v jakém směru se potřebuje natáhnout. Prostě se zkrátí. Napětí. které při smrštění svalu vzniká, působí na obou stranách, v místě úponů.

Když se může pata volně pohybovat, smrštění solea aktivuje plantární flexi. Rostoucí tlak přenášený na patu Achillovou šlachou vyvolá rotaci kotníku směrem dolů a vzdálenost mezi špičkou nohy a holení se zvětšuje.

Plantární flexe (pohyb dolů) chodidla vzhledem k noze

Když je ale patní kost fixovaná proti podložce, chodidlo nemůže rotovat dolů. Místo toho tlak solea na chodidlo způsobí rotaci nohy okolo kotníku – vzdálenost mezi špičkou chodidla a holení se také zvětší. Při klidném stoji soleus drží nohu narovnanou a brání kolenu v ohýbání či sesunutí. Nervové sensory procházející soleem umožňují vyrovnávat postoj a držet nás ve vzpřímené poloze v závislosti na délce svalu.

Když je chodidlo zafixované na zemi, soleus rotuje spodní část nohy dolů a vzad

Soleus podpírá koleno

Při pohybu, kdy je chodidlo podpírané podložkou (chůze, běh, dřepy…) soleus spolupracuje při natahování a brzdění kolenního kloubu při flexi s kvadricepsem.

Příklady:

  • Když je při chůzi váha těla na pravé noze, napnutý soleus pomáhá protáhnout pravé koleno a připravit tak přenesení váhy na levou nohu
  • Při zvedání se z dřepu, tlak solea v zadní čísti nohy napomáhá kvadricepsu při protažení kolene

Soleus má kontrolu nad pohyby holeně, ale hraje důležitou roli ve funkci a stabilitě kolenního kloubu. Kromě své fukce v rotaci kotníku soleus také brání předozadnímu posunu holeně a tím pomáhá křížovému vazu. Je totiž ve své podstatě agonistou křížového vazu, podobně jako hamstring. Funkce solea je tedy důležitá pro prevenci vzniku poranění kolene.

Poznámka: pokud stále nejste přesvědčení, že je soleus skvělý sval, vězte, že hraje hlavní roli pro průtok krve zpět do srdce!

Posilování solea

Když teď víme, jak je soleus důležitý, musíme vymyslet, jak ho ještě posílit. Ideální je zvedání na špičky ze stoje, cvik obecně vhodný pro posílení lýtek. Uvědomme si ale, že zatímco mají soleus a gastrocnemius podobnou úlohu při pohybech kotníku, jsou antgonisty v pohybech kolene. Chceme-li zaměřit cvičení na soleus a minimalizovat součinnost gastrocnemia, je vhodné provádět cviky na pokrčených kolenech. Místo toho, abychom se tedy zvedali na špičky s nataženými koleny, můžeme cvičit tuto obměnu s pokrčenými koleny. 

Naše nohy plní i jiné funkce, než jen statické stání, je tedy dobré, zaměřit se na trénink pohybových vzorců spíš než jednotlivých svalů. Mnohé pohyby vyžadují podporu jedné nohy, rozhodně proto doporučuji začlenit dynamická cvičení na jedné noze.

Soleus můžeme posilovat i dalšími aktivitami:

  • Horská turistika
  • Běh do kopce
  • Sporty, při kterých se často mění směr
  • Hluboké dřepy

Posilování solea jistě není všelék na problémy s koleny, ale rozhodně je vhodné pro všechny, kdo rehabilitují po úrazu kolene nebo jako prevence zranění pro aktivní sportovce.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.