James Speck

Genu recurvatum je stav, kdy je ve vzpřímeném stoji koleno prohnuté vzad. Recurvatum vzniká tehdy, jsou-li kolena v nepřirozeně propnuté pozici. Tento stav snadno diagnostikujete při pohledu z boku – linie nohy je prohnutá vzad. Zepředu mohou kolenní čéšky vypadat jakoby zapuštěné dovnitř.

Nedávno jsem dostal dotaz týkající se právě tohoto stavu:

“Kromě toho, že mám vychýlenou pánev, mám hyperextenzi kolen. Poradíte mi nějaké cvičení nebo strečink pro zlepšení a prevenci?”

U zdravých jedinců bez prodělaného poranění kolenního kloubu, způsobují genu recurvatum hlavně tyto tři faktory:

 • volnost kloubů (velmi pohyblivá kolena)
 • oslabené svalstvo v okolí kolene
 • vadné držení těla

Tělo pak využívá hyperextenzi kolen jako strategii k pevnějšímu, stabilnějšímu postoji (než tomu je při neutrálním postavení kolen). Hypermobilní kolena snáz zaujmou hyperextenzní pozici. Abychom ale vysvětlili, proč to tak je, musíme se podívat jinam. Linie kolen je přímo ovlivněná linií pánve a kyčle nahoře a postavením kotníku a chodidla dole.

Lidé, kteří mají ve stoje “zamknutá” kolena, mají často vpřed vysazenou pánev a zvětšenou lordózu páteře. Předsunutá pánev způsobuje relativní ohyb v kyčli, ten se pak vyvažuje napnutím v kolenu a vede k hyperextenznímu postoji. Vadné držení těla bývá způsobeno ochablými hýžďovými svaly a svaly tělesného jádra a zkrácenými ohybači kyčlí.

V dolní části nohy, kotníku, může být zase omezená hybnost, která způsobuje to, že kotník stále setrvává v jemné flexi, dochází k borcení nožní klenby a oslabení jejích svalů, což rovněž vede k hyperextenzi v kolenou.

Důsledky hyperextenze kolenních kloubů

U zdravé populace není na  nahlíženo jako na problém. Je tu ale několik důsledků, které by měly být brány v úvahu.

 • Zvýšený tlak na přední vnitřní část kolene
 • Zvýšený tah na zadní vnější, posterolaterální část
 • Zvýšený tlak na ACL (přední křížový vaz)

Zvýšený genu recurvatum je indikátorem poranění ACL. Může to být jednak kvůli tomu, že hyperextenze kolenních kloubů nechává hamstringy (svaly v zadní části stehen) míň zapojené (zůstávají v protažení), jednak kvůli zvýšenému přenosu sil na spodní část nohy.

Zlepšení propriocepce (schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností („polohocit“).)

Lidé, kteří mají hyperextenzivní kolena, mají nad stupněm jejich prohnutí malou kontrolu (propriocepci). Toto postavení kolenních kloubů vnímají jako normální. Prvním krokem k nápravě postoje je tedy vlastní uvědomění si rozdílu mezi přirozenou linií kolen a hyperextenzivní pozicí.

Nejsnadněji si lze uvědomit prohnutí kolen při pohledu do zrcadla. Je třeba srovnat kyčel (posunutím pánve), koleno a kotník do jedné linie, kolmé k podlaze. Váha by měla být rozložená uprostřed. Jakmile si osvojíme schopnost rozpoznat správné propnutí kolen od hyperextenze, je potřeba pracovat na udržení kolen v normálním propnutí bez pomoci zrcadla. Skvělým prostředkem jak zvýšit vnímání pozice kolenních kloubů jsou cviky rovnováhy na jedné noze.

Budování síly

Obecně je při hyperextenzi kolen doporučováno posilování kvadricepsů a lýtkových svalů, protože právě tyto svaly mají propnutí kolen pod kontrolou. Ve skutečnosti ale není žádný sval těla zanedbatelný. Izolované posilování konkrétních svalů nebude v biomechanické komplexitě celku funkční.

Lepší přístup je budovat celkovou sílu a motorickou kontrolu, s důrazem na vyváženost a práci s těmi svalovými skupinami, které jsou při moderním způsobu života málo zatěžované (hýždě, lýtka)

Lidé s volnými kolenními vazy často zaujmou hyperextenzivní postoj, když se nachýlí vpřed (např. při čištění zubů). Cvik zvaný “mrtvý tah” pomáhá na udržení kontroly postavení kyčlí při neutrálním propnutí kolen. Výborné jsou také cviky pro srovnání vpřed vychýlené pánve, které podporují držení správného postoje.

 • Další cviky:
 • Squoty (dřepy)
 • Výpady
 • Zvedání pánve
 • Kroužení kotníky
 • Posilování lýtek zvedáním se na špičky

Při cvičení nezapomínejte věnovat pozornost kolenům – klouby se nesmí dostávat do hyperextenze!

Trénink držení těla

Při tréninku zlepšení držení těla člověka s hyperextenzí kolen je dobré držet kolena při chůzi mírně pokrčená (nedopnutá). To posiluje svaly v okolí kolenního kloubu a nutí je spolupracovat na držení stability. Zpočátku bude chůze s lehce pokrčenými koleny náročná, ale po čase se svaly kolem kolenního kloubu adaptují na práci v nové pozici. Je potřeba hlídat, aby se tělo nenaklánělo dopředu a kolena nevtáčela dovnitř. Po schodech je třeba chodit pomalu a uváženě, zcela se vyhnout běhání do schodů. Hyperextenzi kolen také podporuje nošení podpatků (dochází k ní při následné bosé chůzi nebo nošení placatých bot).

Speciální sportovní trénink

Lidé s hypermobilními klouby by se měli vyvarovat protahování kloubů do pozic za jejich hranicí pohyblivosti, aby se vyhnuli zranění. U hypermobilních kloubů totiž nefunguje zcela správně reflexe (uvědomění si) stupně propnutí kloubu, proto by aktivity, u kterých se pracuje v hraničních mezích kloubů (jako je jóga), měly být prováděny s opatrností. Atleti musí být při hyperextenzivních kolenech opatrní během doskoků, prudkých zastavení atp.

Poznámky:

Tento článek se vztahuje k hyperextenzi kolenních vazů ve stoje, nepojednává o hyperextenzi způsobené úrazem, kdy se kolenní kloub/klouby vyvrátil vzad. Genu recurvatum může být způsobeno i některými zdravotními komplikacemi:

Poruchy pojivových tkání a kostí jako je:

 • Marfanův syndrom
 • Ehlers-Danlos syndrom
 • Syndrom benigní hypermobility
 • Osteogenesis imperfekta
 • Zhoršená stabilita kolene kvůli injekcím aplikovaným do pojivové tkáně
 • Pozměněné postavení stehenní a lýtkové kosti (při poranění růstové zóny)
 • Nemoci: mozková obrna, roztroušené skleróza, svalová dystrofie
 • Svalové ochabnutí v důsledku mrtvice nebo důsledkem dětské obrny

Každá z těchto výše zmíněných podmínek může znatelně zkomplikovat pokus o nápravu postavení kolen, kterou ani nelze doporučit, pokud právě hyperextenze kolen pomáhá postiženému člověku zvládat stoj nebo chůzi.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.