James Speck

Zánět povázky chodidla je častou příčinou bolesti paty dospělých osob. Ke vzniku tohoto problému vede několik faktorů, ačkoli hlavní viník zatím odhalen nebyl. Studie z roku 2011 zjistila, že pacienti, kteří mají zkrácené hamstringy (velké svaly na zadní straně stehen) měli 8,7x častější zkušenost se zánětem povázky chodidla, než ostatní pacienti. To vede ke spekulacím o tom, jaká je souvislost mezi pohyblivostí hamstringů a bolestí paty.

Hodně pozornosti se soustředí na souvislost mezi zkrácenými lýtkovými svaly a bolestí paty. Snížená flexibilita lýtek omezuje dorsiflexi kotníku, nedostatečný pohyb kotníku může způsobit zborcení nožní klenby a teoreticky i zvýšit namáhání povázky chodidla. Úpony hamstringů jsou relativně daleko, není tedy jisté, že mohou mít podobný efekt.

Zkrácené hamstringy a povázka chodidla

O souvislosti mezi zkrácenými hamstringy a zánětem povázky chodidla se poprvé mluvilo v roce 2005, kdy skupina vědců zjistila, že zkrácené hamstringy mají za důsledek delší dobu zatěžování přední části chodidla, což klade opakovaný nápor na povázku chodidla. Další studie tohoto tématu prokázaly pouze jistou souvislost, ale není možné říct, zda jsou zkrácené hamstringy pravou příčinou problému, nebo jsou jím zkrácené lýtkové svaly nebo jestli zde souvislost příčiny a důsledku neexistuje.

Lidé, kteří mají zkrácené hamstringy, mají často i zkrácené lýtkové svaly (gastrocnemius a soleus). Tato spojitost může vysvětlit vědecká zjištění. Pro chůzi postačuje minimální pohyblivost hamstringů, což neumožňuje určit přesnou souvislost. Jonathan Labovitz, autor nedávno vedeného výzkumu, tvrdí, že kvůli délce ramene páky, které hamstringy tvoří, už jejich malé snížení flexibility může mít velký efekt na povázku chodidla.

Zapojení nervového systému

Další možný výklad, proč mají zkrácené hamstringy souvislost s alespoň některými případy zánětu povázky chodidla, zahrnuje nervy dolní končetiny. Sciatický nerv prochází zadní stranou stehna až ke kolenu, dál pokračuje jako tibiální (trojklanný) nerv lýtkem, než se rozdělí v několik menších větví, které inervují chodidlo. Podráždění nervu, kdekoli během jeho délky, může způsobit omezení pohybu, které se projevuje stejně jako snížená pohyblivost hamstringů. Stlačení nebo napětí nervů může vyvolat symptom běžně spojované se zánětem povázky chodidla a také vyvolat dojem zkrácených hamstringů.

Máme tedy tři scénáře, kdy mohou být hamstringy spojované s bolestí paty:

  • Napětí v hamstrinzích může zvýšit tlak na povázku chodidla (na principu ramene páky), změnu v zatížení špičky nohy, nebo mechaniku chůze 
  • Zkrácené hamstringy přímo nezpůsobují zánět povázky chodidla, často jdou však ruku v ruce s omezenou hybností kotníků, která už může k zánětu povázky přispět.
  • Nervové napětí nebo podráždění může simulovat zkrácení hamstringů a může být skrytou příčinou bolesti paty, aniž by bolest byla způsobená skutečným zkrácením hamstringů.

Přispívají-li zkrácené hamstringy skutečně k vzniku zánětu povázky chodidla, je rozumné provádět strečink hamstringů. Spojitost však není jasná, proto doporučuji zaměřit se i na zvyšování pohyblivosti kotníku a nervovou mobilitu.

Test pružnosti hamstringů

Než začnete se strečinkem hamstringů, je dobré si stanovit míru jejich zkrácení. Uvádím zde tři testy, které vám pomůžou vaši situaci posoudit. Pro všechny tři testy: pokud se vám nepodaří dát nohu do pravého úhlu s vaším tělem, máte zkrácené hamstringy.

Test 90/90

Vleže na zádech protáhněte jednu nohu na zemi, druhou pokrčte, stehno je v pravém úhlu s podložkou. Oběma rukama se uchopte pod kolenem, nohu propínejte až do natažení.

Aktivní zvedání nohy

Lehněte si na zem, obě nohy protažené. Zvedněte jednu nohu do vzduchu tak vysoko, jak to jde, aniž byste krčili koleno.

Pasivní zvedání nohy

Začněte opět v lehu na zádech, tentokrát si ale dejte pod jedno chodidlo smotaný ručník nebo pásek a za jeho konce zvedejte nohu silou paží, nohu nekrčte

Protahování hamstringů

Téměř všechny druhy strečinku byly vyvinuty pro zvýšení pružnosti, jsou-li cviky prováděny pravidelně po dobu 4 – 8 týdnů. Všechny pozice uvedené v testu flexibility mohou být také využity pro strečink.

Strečink s ručníkem

Tento pasivní strečink je zaměřený jak na protahování hamstringů, tak i lýtek. Smotaný ručník je umístěný pod chodidlem, ruce zvedají nohu, dokud na zadní straně nohy není cítit jemný tah. Při statickém strečinku obvykle setrváváme v pozici 30 vteřin. Je důležité, aby koleno zůstalo propnuté. Umístění ručníku může způsobit pohyb v kotníku směrem dovnitř, což pomáhá protahovat lýtko i nervy uvnitř nohy.

Rotační strečink ve stoje

Toto je typ poloaktivního strečinku, který vyžaduje určitý pohyb. Umístěte patu protahované nohy na židli nebo jiný stabilní, obdobně vysoký objekt. Předklánějte se v pase, záda držte rovně, doku neucítíte tah na zadní straně nohy. Kotník by měl být v dorsiflexi, tj. špička přitažená k holeni. Jakmile cítíte tah, kružte chodidlem na obě strany, propínejte a přitahujte špičku. Toto cvičení uvolňuje napětí tří svalů, které se spojují hamstring.

Protahování lýtka

Neurodynamika

Skřípnutý nerv nebo omezená nervová mobilita mohou být u množiny pacientů viníkem symptom zánětu povázky chodidla – nervy se účastní každého projevu bolesti našeho těla. Je těžké určit, kdy je to sval, co omezuje možnosti pohybu, kdy je to nervový systém, co nám nedovolí pohyb (v zájmu chránit sval, vaz atp.). V každém případě je strečink efektivní způsob, jak zvýšit pružnost hamstringů. 

Protahování nervů, jako léčebná metoda, se podstatně odlišuje od strečinku svalů – zejména kratší dobou setrvání v pozicích. Tři strečinkové cviky, které jsme si právě představili, protahují i nervy procházející dolní končetinou, zejména, když je kotník v dorsiflexi. Jednotlivé nervy mohou být protahovány dalšími pohyby (ohýbáním krku, vybočením chodidla). Kompletní přehled nervové mobility však sahá nad rámec tohoto článku.

Shrnutí

Zkrácení hamstringů je spojované se vznikem zánětu povázky chodidla, ačkoli přímá spojitost nebyla ještě potvrzena. Zkrácené hamstringy mají vliv na biomechaniku chodidla, což může vest k rozvoji bolesti v patě. Dalšími faktory jsou zkrácené lýtkové svaly a podráždění nervů. Pro léčbu je vhodné zvážit strečink hamstringů, stejně jako zvyšování pohyblivosti kotníků a zlepšení nervové mobility. Pravidelnost a vytrvalost cvičení je důležitější než výběr cviků zvolených pro zvyšování pohyblivosti hamstringů.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.