James Speck

Mluvím o zakřivení špičky boty v místě prstů nahoru. Zdvih prstů umožňuje houpavý pohyb, když kompenzuje skutečnost, že se podrážka boty není schopná ohnout, jak to dělá chodidlo. U obuvi s velmi tvrdou podrážkou je zdvih špiček zcela nezbytný, jinak by totiž drasticky měnil mechaniku chodidla a tím i styl chůze. Jestli je zdvih nutný i u bot s ohebnou podrážkou, je tématem k diskuzi. Bez ohledu na ohebnost boty drží zdvih špičky prsty ve zvednuté pozici ve stoji a po většinu cyklu chůze. Tato změna postavení chodidla je důvod, proč se domnívám, že zdvih prstů může způsobovat zánět povázky chodidla. 

Anatomický pohled

Povázka chodidla je široký pruh tkáně, vedoucí od paty k pěti prstům nohy. Bolest spojovaná se zánětem povázky se typicky objevuje v místě napojení na patní kost. Když  prsty setrvávají kvůli zdvihu prstů boty ve zvednuté pozici, na povázku chodidla působí zvýšený tah – asi jako na navijáku. Zvýšené tahové síly v povázce jsou jednou z teorií, jak dochází k jejímu poškození (zánětu povázky chodidla), z toho logicky plyne, že obuv se zdvihem prstů, který drží povázku neustále nataženou, má stejný efekt.

Absorpce nárazu

Povázka chodidla, podporující podélnou nožní klenbu je jednou částí nárazy absorbujícího mechanismu chodidla. Povázka se prodlužuje ve chvíli, kdy je na chodidlo přenesena váha a smrští se zpět na původní délku, když je váha odebrána. Když je ale povázka chodidla natažená už ve chvíli, kdy se noha dotkne země, jak moc se může ještě prodloužit? Přidané tahové síly, které vznikají při každém kroku navíc (oproti bosé chůzi), jsou mechanismem, který může být za vznik zánětu povázky zodpovědný.

Svalová aktivita

Přímo nad povázkou chodidla na spodní straně chodidla se nachází krátký ohybač prstů (Flexor Digitorum Brevis). Stejně jako povázka se rozpíná po délce plosky nohy, od paty k prstům, a stejně jako povázka bude v botě se zdvihem špičky v natažené pozici. Vsadil bych se, že tato pozice znemožňuje svalu natahovat se a zkracovat, jak to dělá při bosé chůzi, kdy se palec pevně spojuje se zemí. Navíc, když se krátký ohybač prstů nemůže efektivně stahovat a účastnit se stabilizace klenby, na povázku chodidla je kladen větší nápor, což může vest ke zranění.

Prokrvení

Aby se tkáň mohla dobře hojit, potřebuje dostatečný přísun krve. Poloha, ve které jsou prsty postavené v botě, může brzdit cirkulaci krve ve spodní části chodidla nebo omezit přísun krve do paty. Když je povázka chodidla denně přetěžovaná a zraňovaná, zároveň však není dostatečně prokrvená, aby docházelo k samohojení, může to vést k degenerativním změnám. Je také pravděpodobné, že když je ploska chodidla méně aktivní kvůli zvednutým prstům, dochází k poklesu prokrvování této oblasti.

Léčba

Je-li zdvih prstů v obuvi příčinou, nebo alespoň faktorem přispívajícím ke vzniku zánětu povázky chodidla, jak bychom měli přistoupit k léčbě? Řešením, které se nabízí, je, aby člověk, který má podezření, že za jeho problém s povázkou můžou boty, by měl začít takové, které nemají zdvih špičky nebo jen minimální a jejichž podrážka je velmi ohebná. Dalším krokem je zapojení aktivit, při nichž chodidla využívají svých schopností pohybu a které jsou v obuvi se zdvihem špičky omezené – to znamená aktivity prováděné naboso a cviky chodidel (zvedání předmětů, mačkání papíru atp.)

Často čtu doporučení strečinku povázky pro její léčbu. Aniž bych bral v potaz zdvih špičky v obuvi, nejsem si jistý, že má protahování povázky nějakou terapeutickou cenu. Myslím si, že popularita strečinku povázky chodidla je daná tím, že protahování vyvolá bolest v patě a může se zdát, že cvičení je efektivní. Když si uvědomíme, že většina obuvi udržuje povázku kvůli zdvihu špičky napnutou, nejsem si jistý, jak by mohlo ještě další natahování citlivé tkáně pomoci. Protahování je prospěšné, když zvyšuje rozsah pohybu, prokrvení uvnitř a v okolí tkání a svalů na vnitřní straně chodidla, nebo přidání námahy ke zvýšení hojivých procesů. Když si vezmu zdvih špičky, a připomínám, že je to jen jedna z teorií, že nese zodpovědnost za vznik zánětu povázky chodidla. Protahovat tkáně na vrchní části chodidla, které jsou kvůli zdvihu špiček zkrácené, by dávalo větší smysl než protahovat už tak nadbytečně natahovanou povázku chodidla.

Shrnutí

Zvednutá špička u většiny běžeckých bot drží povázku chodidla nataženou, což může být příčinou vzniku zánětu povázky chodidla. Pozice chodidla v botě se zdvihem špičky může omezovat schopnost absorbovat náraz a svalovou aktivitu vnitřních svalů chodidla, což může přidávat zátěž povázce chodidla.

Zdvih špičky je však jen jeden faktor, domnívám se, že příčinou zánětu povázky chodidla je obecně stavba obuvi. Je vhodné si u obuvi všímat ohebnosti podrážky, šířku špičky boty, tvar a umístění případných vestavěných podpor chodidla, výšku podpatku a celkový tvar. Skutečná příčina vzniku zánětu povázky chodidla může tvořit několik faktorů, obuv je jednou proměnnou rovnice. Abychom docílili účinné léčby a prevence, musíme identifikovat riskové faktory a jsem si jistý, že velkou roli v problémech s povázkou hraje právě obuv. 

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.