V zajímavé diskuzi u kulatého stolu se sešli odborníci sportovní medicíny, podiatři (včetně dvou dlouholetých běžců), a diskutovali o různých otázkách týkajících se bosého běhu, potažmo minimalistické obuvi. Má bosý běh význam v tréninku elitních atletů? Co říkáte na amatérské běžce nebo začínající běžce, kteří si chtějí vyzkoušet minimalistické boty? Jaké riziko přináší postupný přechod k minimalistické obuvi? Je zde na toto téma proveden dostatečný seriózní výzkum k ověření prospěšnosti, nebo je to vše humbuk? Co zranění jako jsou zlomeniny zánártních kůstek atd.?? Bez dalšího zdržování se ponořme do diskuze:

Když se vás pacienti zeptají na váš názor na bosý běh a zda je pro ně vhodný či nikoliv, co jim řeknete? 

Většina diskutujících se shoduje na tom, že to závisí na několika faktorech. Bill Johncock, říká, že to závisí na typu zranění, která měli běžci v minulosti či v současné době, typu povrchů, na kterých běhají, jejich věku, atd. Jenny Sanders, a Nicholas Romansky doporučují zeptat se pacientů, jestli se pokusili o bosý běh již dříve a zda mají příznivé nebo nepříznivé zkušenosti. Dr. Johncock, Romansky a Sanders se shodují, že je důležité znát pacientovu motivaci, proč chce zkusit bosý běh. Jestli je to z důvodu humbuku kolem tohoto tématu, či anamnézou chronického zranění, případně z jiného důvodu. 

 • „Důležité je znát motivaci běžce, co ho vede k tomuto rozhodnutí a především, aby měl dostatek informací potřebných k tomuto rozhodnutí“, zdůrazňuje Dr. Sanders. „Mnoho běžců v podstatě neví, proč chtějí, respektive proč by měli běhat naboso, a nemají vůbec žádný plán, jak a proč se přizpůsobit této technice.“
 • Richard Blake se věnuje zkoumání a hodnocení pacientovy biomechaniky tak, aby bylo možné určit, zda jeho nebo její nohy jsou dostatečně stabilní a připravené, aby zvládly bosý běh. Nicméně i on poznamená, že „mnoho nohou je tak nestabilních, že je těžké bosý běh doporučit.“
 • Dr. Romansky říká, že jen zřídka doporučuje bosý běh nebo minimalistické boty pro pacienty a běžce začátečníky nebo ty, kteří se k běhu po nějaké pauze vracejí. Podobný názor má i Kevin Kirby. „Určitě bych nedoporučil bosý běh začátečníkům, protože to může zvýšit riziko úrazu. Jejich tělo není připraveno na stres, který bude při této technice běhu kladen na jejich dolní končetiny.“
 • Nicméně, podiatr tělovýchovného lékařství a dlouholetý běžec Dr. Kirby říká, že bosý běh je „jistě rozumný způsob, jak se věnovat běhu na ‚částečný úvazek‘ pokud je prováděn na bezpečném povrchu.“ Připomíná však zvýšené riziko poranění po šlápnutí na ostré předměty při bosém běhu. Zároveň konstatuje, že ale spíš doporučí občasný bosý běh zkušenějšímu běžci pro zpestření škály tréninkových metod.
 • Dr. Richie říká, že drtivá většina jeho pacientů o běh naboso nemá zájem a dívají se na tento trend jako na hloupou módu s potenciálním rizikem zranění. Zároveň připouští, že měl hodně pacientů, kteří se ho ptali na možný přechod z běhání v běžeckých botách na bosý běh s ohledem na stabilitu nohy.
 • Podle Dr. Richie jsou tyto dotazy motivovány jedním z následujících důvodů: stereotyp jejich tréninku v klasických běžeckých botách, touha po něčem novém a permanentní vliv propracovaného marketingu. Běžci jsou pod neustálým vlivem především internetu, kde informací o bosém /minimalistickém šílenství je neskutečné množství, podpořené spoustou příběhů o zlepšeních výkonu běžců či výrazných zlepšeních až vyléčeních nepříjemných zranění, která se v minulosti v lepším případě nelepšila.
 • Dr. Sanders upozorňuje své pacienty, že definitivní vědecký důkaz, který by vynesl ortel buď pro, nebo proti bosému běhu, stále chybí. Žádná seriózní vědecká studie, která by podpořila jednu ze stran, doposud nebyla představena.
 • „Bosý běh nebo minimalistická obuv není ani spasitel, ani apokalypsa vzniku nových zranění,“ tvrdí Dr. Johncock.

Velký běžecký filozof George Sheehan prohlásil: „My všichni jsme jedna velká studie.“

Který běžec je případným vhodným kandidátem pro minimalistický běh?

 • Dr. Kirby zjistil, že běžci, kteří mají zkušenosti s vytrvalostním během, jsou mladší, ideální tělesné hmotnosti, často chodí naboso nebo v sandálech, tak jejich tělo přijme bosý běh daleko lépe, než ti, kteří s během začínají, jsou starší, mají nadváhu a především preferují klasické obutí.  Zároveň se domnívá, že každý běžec může běhat naboso nebo v minimalistických botách, pokud je to občas a jako regenerační běh. Hlavní otázkou pro lékaře podiatry je, zda běžec bude mít z bosého běhu nebo běhu v minimalistických botách nějaký užitek. Případně, zda mu nehrozí zvýšené riziko zranění, když touto technikou bude běhat pravidelně.
 • Dr. Richie namítá, že pokud jde o doporučení běžcům, co je z hlediska biomechaniky nebo charakteristiky nohou vhodnější, tak již existuje dostatek důkazů, na základě kterých je možné běh naboso doporučit.  Na otázku zabývající se přechodem z klasických bot na minimalistickou obuv Dr. Richie odpověděl: Prvotní impuls přišel od elitních běžců, kteří hledali nové tréninkové metody, jak zlepšit svůj výkon. Běh naboso byl původně navržen jako tréninková jednotka jednou týdně pro posílení nohou. Zároveň říká, že od elitních běžců požaduje, aby jejich tělesná konstrukce byla podobná keňským běžcům z čelních skupin při maratonech v New Yorku nebo Bostonu. Dr. Richie zároveň připomíná, že známá běžecká bota – Nike Free byla navržena právě pro elitní běžce.
 • Dr. Romansky především zdůrazňuje úroveň fyzické zdatnosti. Říká, že mnoho běžců není na takové úrovni, jak si sami myslí. To se netýká jen běhu, ale i ostatních sportů, např. cyklistiky, zumby, spinningu, atd. Proto klade důraz na úplné vyšetření funkčních, pohybových parametrů běžce, včetně jejich vyhodnocení. Toto vyšetření by se mělo především zaměřit na pacientův skelet, rovnováhu, propriocepci (propriocepce – schopnost nervového systému zaznamenat změny vznikající ve svalech a uvnitř těla pohybem a svalovou činností „polohocit“. Je nezbytná pro správnou koordinaci pohybu dosl. cítění vlastního těla – lat. proprius vlastní; -cepce)
 • Dále se zajímá, zda běžec bude používat minimalistické boty jen pro běh nebo i jiné aktivity, jako fitness, běžná denní chůze. Důležité pro posouzení je i zjištění, jaké boty běžec používal v minulosti.
 • Dr. Sanders hodnotí každého běžce prvně při běhu naboso a pak obutého. V některých případech to vypadá, že běžec běží lépe naboso. Nicméně, ve většině těchto případů to není proto, že by u něho střední část plosky nohy pracovala efektivněji, ale proto, že daný běžecký model bot, ve kterých běhá, není konstrukčně vhodný pro jeho nohy, potažmo běh. V těchto případech dá pacientovi jiné, vhodnější boty a analýzu opakuje. Pokud není žádný rozdíl u pacienta běžícího naboso nebo obutého, tak nevidí žádný důvod, proč by pacient nemohl zařadit bosý běh do svého tréninku. Samozřejmě musí jít o pozvolný přechod. Dr. Sanders říká: „Pokud je u běžce technika běhu a chůze lepší v botách než naboso, případně pokud je u něj pravděpodobnost zranění při běhu na boso, tak doporučuji, aby se pacient bosému běhu úplně vyhnul.“
 • Jedním z hlavních kritérií pro posouzení, zda bosý běh doporučit, je kloubní pohyblivost. „Je potřeba si uvědomit, že při běhu musí všechny klouby dolních končetin zvládnout zátěž rovnající se dvou a půl až tří násobku vlastní tělesné hmotnosti (u 82kg vážícího běžce to je až 246 kg) + vysokou pronaci / supinaci. S přihlédnutím k těmto faktům je opatrnost na místě, vysvětluje Dr. Blake.
 • Dr. Kirby tvrdí, že tzv. „minimalistické boty“ zdaleka nejsou novým nápadem. Tyto boty jsou k dispozici již posledních 40 let, ale známe je pod označením závodní modely. Pokud chtějí běžci běhat v botách s tenčí podrážkou, minimálním odpružením a bez podpory klenby, tak jim to Dr. Kirby nerozmlouvá. Nicméně je upozorňuje na daleko větší pravděpodobnost zánětu Achillovy šlachy, únavové zlomeniny nártu a podobných zranění v důsledku permanentního běhání v těchto botách a touto technikou
 • Podle Dr. Romanského mohou při posuzování, zda jsou minimalistické boty nebo bosý běh vhodné pro běžce, přijít do hry i jiné ortopedické problémy. Nejprve se snaží zjistit, zda má běžec dostatečně posílené hýžďové svaly a disponuje dostatečnou silou nohou. Důležité je, aby čtyřhlavý sval a hamstringy pracovaly efektivně a účinně. Zda pacient má totální kloubní náhrady a /nebo zda má nějaké lumbosakrální problémy (týkají se bederní páteře a křížové kosti – lumbosakrální oblast. Jedná se o oblast častých bolestí páteře a onemocnění meziobratlových plotének).
 • Dr. Johncock zdůrazňuje význam zranění, která běžec prodělal v minulosti. Při běhu na boso dochází v určitých částech těla k poklesu napětí, zatímco v ostatních oblastech se toto napětí zvyšuje. Jedním z klíčových rozdílů mezi během naboso/v minimalistickmé obutí a v „tradičních“ běžeckých botách je, že se s došlapem dostanete více na přední části chodidla. Dr. Johncock říká, že je zajímavé podívat se především na rozdíl práce kolenou a kotníků při došlapu. Dopad na přední části výrazně snižuje zátěž kolenou. To je místo, kde významné procento běžců dosáhne úlevy.  Na druhou stranu ortopedický stres nezmizí. Jen ho přesuneme z oblastí kolen a kyčlí na kotníky, konkrétně na Achillovu šlachu. Postupem času se ukáže, že se objeví další a další údaje, které ukážou, že dojde k poklesu některých zranění v oblasti kolen a naopak dojde k nárůstu zranění Achillovy šlachy, únavových zlomenin zánártních kůstek či komplikace s kotníky, říká Dr. Johncock
 • Myslím si, že je správné informovat běžce, kteří měli chronické bolesti v oblasti kolenou, že minimalistické boty jsou pro ně alternativou a mohli by je zvážit. Pokud však měli v minulosti chronické záněty Achillovy šlachy nebo opakující únavové zlomeniny nártu, tak rozhodně nejsou dobrými kandidáty pro minimalistické boty nebo bosý běh.

Byli nějací z vašich pacientů – elitních běžců – „přesměrováni“ na běh naboso nebo v minimalistické obuvi? Pokud ano, tak jaký byl výsledek? 

 • Dr. Richie poznamenává, že jeden jeho pacient, veterán Ironman, triatlonista, se rozhodl přejít na celkový běh naboso. Hlavní motivací bylo, aby zrychlil. Měl dvoustranný cavus nohy (vada nohy, při níž je noha vyklenutá, má vysoký nárt, též noha lukovitá), v průběhu posledních čtyř let běhal bez zranění v tradičních běžeckých botách. Tří měsíce od okamžiku, kdy začal běhat bos, si přivodil patní únavovou zlomeninu. Nebyla to jen reakce na stres, ale kompletní zlomenina patní kosti, která byla viditelná na CT a magnetické rezonanci. Dr.Richie říká, že další dva pacienti, kteří přešli na bosý běh v průběhu minulého roku, neměli žádné problémy, ale oba zařadili bosý běh jen jako součást týdenního tréninku.
 • Dr. Johncock konstatuje, že má jen jednu elitní sportovkyni, která se pokusila udělat skok k celkovému bosému běhu a minimalistickým botám. Skončila v ordinaci Dr. Johncocka s únavovou zlomeninou v nártu. Počet jeho vysokoškolských běžců, sportovců na vysoké úrovni, kteří zařazují do přípravy běh po trávě, ať už naboso nebo v minimalistických botách, roste. Celkový objem nepřesahuje 10 procent z tréninkových dávek, spíše méně. Na druhou stranu ovšem Dr. Johncock dodává, že pozoruje obecný trend, kdy čím dál tím více elitních atletů jde cestou lehčích, méně tlumivých tréninkových bot
 • Dr. Romansky říká, že mnoho z jeho pacientů se k minimalismu přiklonilo, ale jen velmi málo používá minimalistické boty 100%. Většinou střídají boty buď s nulovým, nebo velice nízkým DROPem. Dodává, že někteří mohou používat minimalistické boty v tělocvičně, každodenních provozu nebo vycházkách do terénu. Bez ohledu na to, Dr. Romansky říká, že používání minimalistické obuvi nebo bosý běh musí být postupný a dobře promyšlený plán
 • V uplynulých 28 letech, říká Dr. Kirby, všichni jeho pacienti – elitní běžci používali minimalistickou obuv. Tehdy se ji však říkalo „závodní boty“. Dodává, že během svých vysokoškolských studií, kdy běhával dlouhé běhy, cca v 1970, mnozí ze spoluběžců občas běhávali naboso. Byl to způsob, jak měnit napětí v nohou. „Proto představa, že běh v minimalistických botách nebo běh naboso je nová myšlenka, je nejen falešná, ale upřímně řečeno, je komická pro každého, kdo je znalý dlouhé historie vytrvalostních běhů ve Spojených státech a dalších zemích po celém světě.  Dr. Kirby poznamenává zajímavou informaci, že v současné době žádný bosý běžec nedrží světový rekord na dráze a ani mimo ni. Podle něj elitní běžci nechtějí zvyšovat riziko úrazu běháním naboso, takže místo toho používají obuv s tenkou podrážkou. Lehké závodní boty používají na závody v průběhu roku, stejně tak jako se to děje posledního půlstoletí.

Zaregistrovali jste nárůst úrazů u bosoběžců nebo těch co běhají v minimalistické obuvi? Pokud ano, liší se tato zranění od těch, která jste léčili v minulosti? Většina diskutujících došla k závěru, že došlo k nárůstu únavových zlomenin nártních kůstek a ke zraněním Achillovy šlachy. 

 • Dr. Sanders říká, že tato zranění jsou způsobena především příliš rychlým přechodem k bosému běhu, potažmo běhu v minimalistické obuvi. Podle zkušeností Dr. Sanderse, nejčastější fraktury jsou v oblasti nártu. Tyto zlomeniny jsou vážnější než běžné zlomeniny a téměř vždy vyžadují imobilizaci (znehybnění). „Problém s těmito zraněními je, že začínají pozvolna jako ‚podráždění‘ a pomalu přecházejí od nepříjemných pocitů bolesti bez zvláštních příznaků k vlastnímu zranění. Běžci na tyto podněty nereagují a trénují dále až do stavu, kdy dojde k poslední fázi tohoto zranění, kdy to zkrátka už nejde dál.“ zdůrazňuje Dr. Sanders
 • Podle zkušeností Dr.Johncocka bylo zjištěno, že většina zranění zánártních kůstek a Achillovy šlachy se vyskytuje u pacientů, kteří jsou starší (nad 30 let věku), nebo těch, kteří změnili běžecký styl (bosý běh / potažmo minimalistická obuv) příliš rychle, nejčastěji se ale jedná o kombinaci obou případů. „Klíčem k bezproblémovému přechodu vašich pacientů, kteří si chtějí vyzkoušet běh naboso nebo minimalistickou obuv, je, že tento přechod musí být velice pozvolný. Čím jste starší, tak tento přechod musí být delší. Počítejte s tím, že se zde nebavíme o týdnech, ale o měsících a letech“, říká Dr. Johncock.
 • Dr. Romansky tvrdí, že se změnou obuvi se změní i zranění. Počet těch stávajících, obvyklých se sníží, ale objeví se nová, která nebyla dosud v tak hojném počtu. Kromě výše uvedených zánártních zlomenin a poranění Achillovy šlachy, je zde spousta poranění měkkých tkání. Tato konkrétní zranění jsou důsledkem bosého běhu, kdy běžci více došlapují na přední část plosky nohy.  Zatím proběhly pouze tři menší vědecké studie, které se tomuto tématu věnovaly. Ukázaly, že 75% až 89% běžců má tato zranění proto, že se pokusili, respektive začali běhat jiným způsobem, než je pro jejich tělo přirozené, vysvětluje Dr. Kirby. Jinými slovy, je to výsledek toho, že nějaký „odborník“ na internetu tvrdí, že běh v botách se silnější podešví je škodlivý a že běh naboso či v minimalistické obuvi je zdravý.
 • Zatímco Dr. Blake říká, že nemá zkušenost a nemůže tedy posoudit, zda dochází ke zvýšení zranění v rámci běhu naboso / minimalistické obuvi. Viděl však minimalistické modely bot, které neposkytují vhodnou podporu nebo jakoukoli ochranu. Jako příklad uvádí elitního běžce, který se přeorientoval na minimalistickou obuv a způsobil si zlomeninu patní kosti. Objektivně však přiznává, že této obuvi nepřizpůsobil techniku běhu. Další běžec v obuvi Vibram Five Fingers došlápl špatně na obrubník a způsobil si zranění paty, což by se ovšem stalo asi i v normálních botách.
 • Dr. Richie říká, že největší problém spatřuje u těch běžců, co běhají bosí nebo v minimalistických botách, mají nadváhu a nejsou dostatečně trénovaní. Tito běžci se většinou nechali ovlivnit minimalistickým trendem. „Tento nový trend poslal do mé ordinace takové množství běžců s únavovými zlomeninami, tendinopatií Achillovy šlachy (Achillodynie se často projevuje otokem měkkých tkání, místní bolestivostí a crepitem (praskání, vrzání). Crepitus je výsledkem výpotku a běžně se vyskytuje v akutní fázi onemocnění, kdy je vyvolán zejména přitažením či protažením špičky. V časných stádiích jsou otok a bolesti omezeny na malou plochu, ale postupně se otok a bolest může rozšiřovat do oblasti paty či do lýtkového svalu.), s kterými jsem se za 32 let své lékařské praxe ještě nesetkal“, poznamenává Dr. Richie. Mnozí začínající sportovci mají dobré úmysly v začátcích svého trénování. Jsou však bohužel ovlivněni tím, že když dojdou do prodejny s běžeckou obuví, tak minimalistické boty se jim zdají při srovnání s klasickými měkčí a lehčí. Když k tomu připočteme doporučení prodejcem „odborníkem“ zákonitě jim dají přednost, poznamenává Dr. Richie.
 • Z kupujícího se stává nic netušící budoucí pacient, který podlehl tomu, že boty jsou cool, ultralehké, minimalistické a tím i zdravé.

Jaký je v současné době trend? Je více nebo méně běžců, kteří mají zájem o bosý běh, respektive běh v minimalistické obuvi?  Většina diskutujících říká, že zájem o bosý běh se výrazně snížil (jedná se o USA). 

 • Dr. Johncock má stále pacienty uvažující o bosém běhu nebo běhu v minimalistické obuvi. Za poslední dva roky se ale počet takto uvažujících běžců snížil.
 • Většina z nich si začíná uvědomovat, že různé doporučující studie byly vypracovány za úplatu od firem věnujících se vývoji a prodeji minimalistických bot. Jejich účelem není lidem doporučit více trénovat bez zranění, ale zajistit více prodaných bot, tvrdí Dr. Kirby.
 • Nicméně, Dr. Sanders, Richie a Blake stále pozorují zájem o minimalistickou obuv.
 • Dr. Sanders říká, že zaznamenává nové a nové otázky od „běžných“ pacientů – běžců na minimalistickou obuv. „Běžci budou vždy toužit po tom, snížit množství zranění na minimum a současně zvýšit svůj výkon. Podiatři budou vždy součástí této debaty, a to je dobře.“ tvrdí Dr. Sanders
 • Pokud jde o běžecké pacienty, Dr. Richie říká, že za rostoucím zájmem o minimalistickou obuv je falešná naděje běžců, že tyto boty budou mít vliv na zlepšení jejich výsledků. „Tento trend rozhodně roste a spolu s ním i moje lékařská praxe“, tvrdí Dr. Richie.
 • Dr. Johncock říká, že je „nerozumné“ pro podiatrii hanět bosý běh. Stejně tak se domnívá, že je špatné ho obhajovat za každou cenu jen proto, že je to v dnešní době moderní a podporované téma
 • Dr. Romansky souhlasí s tím, že mnoho lidí je ovlivněno tlakem obuvnických firem. Předpokládá, že budoucnost, respektive seriózní výzkum dá odpovědi na toto téma. „Časem budeme (a už jsme začali) sestavovat novou databázi úrazů a všímat si příčin, typů, jejich závažností, a to vše ve spojení s bosým během nebo během v minimalistické obuvi,“ říká Dr. Romansky. „Neměli bychom být krátkozrací a úzkoprsí.
 • V dnešní době je bosý a minimalistický běh móda. „Zároveň to byla cenná lekce pro mnoho běžců a mnoho sportovních lékařů v tom, že jasně ukázala, co dokážou způsobit populární knihy a obuvnické firmy bez vědeckých poznatků“, poznamenává Dr. Kirby
 • „Debata o bosém běhu mě donutila přehodnotit můj pohled na to, co je dobré a co zlé“, připouští Dr. Johncock. „Pojďme znovu přezkoumat dostupné údaje. Pojďme vytvořit nové studie. Podívejme se na rizika a přínosy nových technik běhu, obuvi a bosého běhu jako takového. Pojďme zjistit, zda uživatelé minimalistické obuvi potřebují ortopedicky korektní boty, nebo tyto boty změní ortopedické vlastnosti nohou a budou pro uživatele prospěšné. Bude minimalistická obuv přinášet lepší výsledky pro ty, kteří mají neutrální došlap nebo těm, kteří mají pronaci?“
 • Dr. Romansky souhlasí s tím, že trend minimalistické obuvi přiměl lékaře a poskytovatele zdravotní péče, aby znovu předělali a přehodnotili aktuální vnímání nových běžeckých technik a zvážili, co přinese budoucnost pro obuvnické technologie, design obuvi, tréninkové návyky a postupy, včetně tréninkových programů sportovců. Je to stále vývoj a evoluce, najít tu pravou a finální dokonalou běžeckou obuv. Některé druhy obuvi přinesou jednotlivým sportovcům zvýraznění jejich slabin způsobené svalovou nerovnováhu. Proto bude třeba řešit i jejich kompenzaci v rámci celého těla“, říká na závěr diskuze Dr. Romansky.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.