Běžecké koleno (Patellofemoral Pain Syndrome, PFPS) je bolestivý stav nebo pocit diskomfortu v oblasti kolenní čéšky. Obecně platí, že bolest vychází ze spodní strany čéšky, kde se dotýká femuru (stehenní kosti) a odkud také pramení latinský název tohoto problému. 

Anatomie

Kolenní čéška je umístěná v drážce na povrchu femuru v přímé pozici. Když se koleno ohýbá, čéška klouže drážkou dolů. Při tomto pohybu se čéška dotýká femuru v různých kontaktních bodech, v závislosti na úhlu ohnutí kolenního kloubu. Čéška se ale může pohybovat zcela volně a nezávisle na femuru, je úkolem tahových sil svalů a pojivových tkání, aby ji udržely ve správné pozici.

Příčiny

PFPS vzniká podrážděním chrupavky na vnitřní straně čéšky. K jejímu podráždění dochází, když není čéška ve správné pozici, dostává se mimo linii drážky v hlavě femuru a v důsledku toho se obrušuje přímo na kost. Další měkké tkáně v oblasti kolene mohou být také porušeny následkem nesprávného pohybu čéšky. Riskovými faktory pro vznik PFPS jsou:

 • Slabé kvadricepsy
 • Omezená dorsiflexe kotníku
 • Zkrácené svaly a šlachy spodní části nohy (hamstringy, kvapricepsy, lýtka)
 • Slabé abduktory a rotátory
 • Nadměrná pronace nebo ploché nohy
 • Genu valgum (kolena do X) nebo zvětšený Q úhel 

Symptomy

Lidé, kteří trpí PFPS, si stěžují na tupou bolestivost v přední části kolene, která se zhoršuje při aktivitách vyžadujících ohýbání kolen, jakými jsou chůze do schodů, dřepy, klek. Příležitostně se při těchto pohybech přidává křupání nebo vrzání (lat. crepitus). Dlouhé sezení také zhoršuje symptom PFPS – vede k tzv. “movie-goer knee” syndromu.

Léčba

 • Odpočinek a omezení aktivit kladoucích velké nároky na kolenní klouby
 • Posilování kvadricepsů
 • Posilování abduktorů a vnějších rotátorů
 • Protahování svalů dolní končetiny (hamstringy, lýtka, kvadricepsy, adduktory)
 • Protahování nebo používání pěnového válce na masáž iliotibiální traktu
 • Ortézy a podpory nožní klenby
 • Tejpování nebo používání výztuh

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.