Omezená hybnost kotníku je u lidí s plochými chodidly a větší pronací běžným problémem. Když je kotník ztuhlý, tělo musí jeho nedostatečnou hybnost kompenzovat zvýšením hybnosti v jiných oblastech. K této kompenzaci obvykle dochází ve vazech pod kotníkem, což vede k přílišné pronaci a borcení nožní klenby.

Ztuhlost kotníku obvykle vzniká několik let, příčinou tohoto problému jsou zkrácené lýtkové svaly, Achilovka a také omezená pohyblivost mezi kostmi kotníku. Zmenšená dorsiflexe kotníku je rizikovým faktorem pro vznik poranění nohy z přetížení. Třemi hlavními faktory, které přispívají k omezení hybnosti kotníku, jsou:

1. Moderní obuv

Běžná bota má podpatek vysoký 1 až 2 cm. Mezi přední a zadní částí boty je tedy rozdíl v elevaci. Platí to jak pro pánské polobotky, kotníkové boty, tak pro běžecké boty. Dámské boty na vysokém podpatku ženou vzájemné postavení špičky a paty do extrému – rozdíl je několik centimetrů. Zvednutá pata drží kotník v plantární flexi a kotník tak při dlouhodobém nošení obuvi ztrácí postupem času schopnost pohybu v opačném směru, přichází o schopnost dorsiflexe.

2. Ochablý postoj

Optimální postoj těla je obvykle popisovaný jako vertikála spojující hlavní body těla. Když je páteř vzpřímená, hlava, ramena, boky a kotníky tvoří linii. Lehká odchylka z této linie není problém, ale některá větší vychýlení z linie, jako je hlava vystrčená vpřed nebo naopak vysazení pánve vzad mohou způsobit posun těžiště těla před tuto linii. Aby tělo udrželo rovnováhu, musí najít způsob, jak dostat těžiště zpět nad chodidla, což často činí plantární flexí v kotnících.

3. Omezení aktivity vyžadující dorsiflexi

Určité aktivity, jako hluboký dřep nebo plyometrické skoky, je možné dělat pouze, má-li kotník dostatečný pohybový rozsah. Lidé mají tendenci se těmto pohybům vyhýbat, zejména s přibývajícím věkem. Tím přestává být kotník používán v celém svém rozsahu. Omezená dorsiflexe zvyšuje riziko pádů u starších osob a poranění z přetížení u sportovců.

Spodní část nohy ale není jediným místem, kde se projeví důsledky zatuhlého kotníku. Koleno, kyčel i další klouby mají snahu zastat práci za kotník, dochází ke změnám kloubních vazů (kolena do x a vytočené špičky mohou být důsledkem ztuhlosti kotníku). Pokud je dorsiflexe na jedné noze omezená víc než na druhé, dochází k asymetrickému držení těla, což opět nese následky.

Jak otestovat omezenou dorsiflexi

Jedním z měření, která pokládám při měření dorsiflexe za nejspolehlivější je lunge (výpad) test:

  1. Postavte se čelem ke zdi, chodidlo nohy, kterou budete testovat, mějte cca 10cm od stěny.
  2. Druhou nohu postavte na délku chodidla za testovanou nohu
  3. Ohněte koleno testované nohy vpřed, až se dotknete stěny, aniž byste zvedli patu ze země.
  4. Pokud se vám nepodaří dosáhnout kolenem na zeď bez zdvihu paty, posuňte chodidlo blíž stěně a opakujte krčení kolene.
  5. Pokud se ale koleno stěny bez problému dotklo, posuňte naopak chodidlo dál a test opakujte
  6. V maximální vzdálenosti, kdy se dokážete kolenem dotknout zdi bez zdvihu paty, změřte vzdálenost mezi zdí a špičkou palce

Je-li vzdálenost mezi zdí a špičkou palce kratší než 10cm jedná se o omezenou dorsiflexi

Jedním z problémů tohoto testu je, že při něm není kontrolovaná pronace kotníku. Protože je test vykonávaný vahou vlastního těla, dává ve skutečnosti obraz nejen o hybnosti kotníku, ale i pohyblivosti chodidla. Když jsem test zkoušel na sobě poprvé, neměl jsem problém dotknout se při vzdálenosti 10cm kolenem zdi, ale moje nožní klenba byla zcela zborcená a linie postoje těla byla tragická. Když jsem chodidlo držel v supinaci, obnovila se klenba, rozsah pohybu byl sotva poloviční. Hybnost mého kotníku byla žalostná, ale při mých běžných aktivitách bych to nikdy nezjistil, protože tělo tento nedostatek kompenzovalo výraznou pronací. 

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro korekci omezené dorsiflexe je vědět, jak správně provádět supinaci chodidla, aby se omezila pronace. Toho může být dosaženo cíleným cvičením chodidel. Protahování lýtek nebo rozhýbávání kotníku bez snahy podpořit nožní klenbu jen prohloubí problematickou pronaci a povede k ještě většímu borcení klenby. Pozice používaná pro lunge test může být využívaná jako cvičení, je třeba jít do pozice, v níž se ozve bolest v kotníku nebo kolenu. Chodidlo je potřeba supinovat.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.