Zadní holenní šlacha bývá hodně podceňovanou součástí lýtka. Je ale jednou z hlavních opor nožní klenby, otáčí patu a pomáhá plantární flexi, je také klíčovou dynamickou stabilizací celku chodidla a kotníku. Nachází se pod gastroc-soleal spletencem (pod dvouhlavým a šikmým svalem lýtkovým) a je těmito většími svaly zastíněná.

Síla a zdraví zadního holenní šlachy je důležitá pro udržení podélné nožní klenby. Dřív než probereme různé možnosti posílení tohoto svalu pro zlepšení pronace a plochých nohou, se chci zastavit u problému nazvaného PTTD – dysfunkce zadní holenní šlachy. Před nedávnem jsem publikoval článek o poškozeních Achillovy šlachy, která jsou výsledkem degenerativních procesů ve tkáni této šlachy. PTTD má s tímto poškozením Achillovky mnoho společného. Zajímavé je, že zatímco k přetržení Achillovky dochází hlavně u mužů, obvykle ve věku mezi 30 – 40 lety, u žen je to PTTD  a to věku nad 40 let. 

Porovnání PTTD s problémy s Achillovou šlachou

Zadní holenní šlacha probíhá vnitřní stranou kotníku a je připevněná ke klenbě a plosce chodidla. Oslabení této šlachy vede k postupnému borcení klenby. Dřív byl tento problém často zaměňován za podobné problémy jako podvrtnutí kotníku nebo zánět Achillovky.  

Výzkum ale prokázal, že dysfunkce zadní holenní šlachy není výsledek zánětlivého procesu, jak se dříve tvrdilo, ale že se jedná o degenerativní změny kvality tkání, které šlachu tvoří. Proč dochází k těmto změnám, zůstává nadále záhadou. Je prokázané, že lidi, kteří trpí systémovým onemocněním (např. revmatickou artrózou), může PTTD postihnout jako součást jejich onemocnění, ale když se PTTD vyskytne sama o sobě, aniž by byly jakkoli postižené i další šlachy v těle, je téměř jisté, že je dysfunkce způsobená mechanickým stresem nebo přetížením.

Chybná mechanika pohybu

Chceme-li popsat mechaniku PTTD, dojdeme k dilematu, co bylo dřív: nedostatečná činnost šlachy nebo plochá noha? V jedné studii se vědci zaměřili na rentgenové snímky lidí, kteří trpí PTTD. Zjistili, že tito lidé mají dlouhodobě ploché nohy a z toho plyne, že ploché nohy mohou nést za vznik PTTD zodpovědnost. 

Tuto myšlenku podporují i další studie, které prokázaly zvýšenou EMG aktivitu v zadní holenní šlaše u lidí s PTTD a plochými nohami, které mohou být predispozicí přetěžování zadní holenní šlachy. Když se zadní holenní šlacha příliš přepíná nebo praskne, dojde k borcení klenby kvůli působení náporu, který je přenesený na jiné struktury chodidla. 

Je-li původem problému mechanika, měla by být prevence zaměřená na redukci přílišného náporu na zadní holenní šlachu a zahrnovat cvičení na protahování lýtkových svalů a šlach. K umírnění náporu na zadní holenní šlachu lze využít tyto dvě možnosti: ortopedické pomůcky nebo cvičení k nápravě mechanických problémů přispívajících k problému plochých nohou. 

Je prokázáno, že ortopedické vložky dokážou svalům pomoci od přetěžování. Já tvrdím, že se ale jedná o kompenzaci, nikoli řešení problému. Znamená to, natrvalo se odsoudit k nošení ortopedických vložek, které sice může zamaskovat symptom, ale špatná mechanika pohybu zůstane a přihlásí se znovu, kdykoli si zapomeneme dát do bot své ortopedické vložky. 

Prevence 

Lepší volbou je zaměřit se na všechny faktory, které způsobují přetížení svalů, kam určitě patří biomechanické chyby, související s plochými nohami: snížená pohyblivost kotníků, omezená hybnost lýtka, oslabené svaly nožní klenby, špatný postoj a slabé kyčle. Studie publikovaná v časopise Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy prokázala, že ženy, trpící PTTD nemají pouze oslabené kotníky, ale také ochablé svaly kolem kyčlí.

Lidé, kteří mají PTTD v počátečním stádiu, by měli protahovat lýtkové svaly a šlachy, cvičit zejména ekcentrické cviky, aby zredukovali symptomy problému a zlepšili funkci šlachy. Zmíníme-li znovu Achillovu šlachu, i při problémech s ní jsou vhodná ekcentrická posilovací cvičení. Tvrdím, že PTTD a problémy s Achillovkou jsou úzce spojené. Důvod, proč ženy častěji trpí PTTD a muži si zas častěji přetrhnou Achillovku, může být dán dosud nepojmenovanými rozdíly predispozic pohlaví k jednomu či druhému problému.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.