Jedním z nejvýraznějších znaků bunionu je viditelné zvětšení kosti v místě, kde je palec nohy připojen k chodidlu. Popisovat bunion jen jako abnormální zvětšení kosti ale nevystihuje celý problém.    

Lékařské termín pro bunion je hallux valgus. Hallux v latině znamená palec, valgus vbočený. Bunion se vytvoří, když se pozice kostí palce změní tak, že palec směřuje k ostatním prstům. Tato změna pozice kostí způsobí, že metatarzální kost na vnitřní straně chodidla výrazně vyčnívá ven. Dochází k podráždění a následně k zánětu kloubu a otokům okolních tkání. Dlouhodobým podrážděním se začne vytvářet kostní novotvar, který na kloub tlačí a bunion se pak stále zvětšuje. 

Formování bunionu

Přesný důvod vzniku bunionu není známý. Vedou se polemiky, zda je jeho vznik způsobený genetikou, nebo nošením nevhodné obuvi. Pravdou je, že hallux valgus se vyskytuje velmi vzácně u populace, která chodí bosá. Dědičnost hraje bez pochyb ve vzniku bunionů svou roli, zejména u mladších osob. Další faktory, které mají na vznik vbočeného palce vliv, lze rozdělit do čtyř skupin:

  1. Biomechanické problémy, jako velká pronace nebo hypermobilita kloubů
  2. Systémová nebo neurosvalová onemocnění včetně revma, artrózy, mozkové obrny, poruch pojivových tkání
  3. Traumatické úrazy jako zlomeniny, vykloubení
  4. Vrozené strukturální abnormality

Buniony a obuv

Osobně se domnívám, že výběr obuvi hraje pro vznik vbočeného palce hlavní roli a není jen jedním z přispívajících faktorů. Níže uvedená fotografie pochází ze studie Dr. Phila Hoffmana z roku 1905, porovnává snímek chodidla dospělé osoby, která nikdy nenosila boty (B) a dítěte, které nosilo boty pouhých pár měsíců (A). Všimněte si postavení palce vůči chodidlu.

Mnohé studie prokázaly vliv obuvi na fungování nožní klenby, dává tedy smysl, že obuv hraje roli i u vzniku vbočeného palce.

V roce 1912, ne příliš dlouho po zmíněné Hoffmanově studii, napsal Edward Lyman Munson knihu Chodidlo vojáka a vojenská bota. Posláním knihy bylo pohnout armádu, aby vojákům dávala obuv, která jim umožní pochodovat efektivně a bez poranění. V knize je spousta bystrých postřehů o nevhodné obuvi a jsem skutečně překvapený, že během let po svém vydání neměla kniha větší vliv na design obuvi.

Zde je fotografie z této knihy, porovnávající rentgenový snímek chodidla bosého a obutého člověka.

Bereme-li v , že obě uváděné práce vznikly před více než 100 lety, je jasné, že problematika vlivu obuvi na zdraví nohou je už diskutovaná pěknou řádku let.  Zdá se logické, že obuv může mít na vznik bunionu přímý vliv kvůli:

  • Úzké špičce, která tlačí kosti prstů k sobě nebo
  • Nepřímo způsobenou zvětšenou pronaci nebo zborcením klenby, což následně zvyšuje tlak na palec

Vbočený palec je téma zahrnující řadu protichůdných výsledků výzkumů, chci je rozkrýt podrobněji. Ve druhé části článku, kterou připravuji, se chci ve větším detailu věnovat faktorům působícím na vznik hallux valgus a také snižování rizika vzniku bunionu. Než však zakončím první část článku, chci zmínit příběh, který s tímto tématem souvisí.

Mám kamarádku, se kterou jsem se seznámil, když se svým manželem přijela do USA na prodloužený pracovní pobyt z Indie. Nikdy nenosila boty, jen sandály (což není v San Diegu nijak výjimečné). Tato má kamarádka má prostor mezi palcem a prstem obdobný jako na B fotografii výše. Normálně bych si toho nevšiml, nebo tomu nevěnoval pozornost, kdyby neměla zvyk zasunout, když sedí, palec jedné nohy právě do oné mezery druhé nohy. 

Musím přiznat, že když jsem to viděl poprvé, chtěl jsem jí říct, aby s tím přestala, protože jsem si myslel, že mezeru mezi palcem a prstem má právě kvůli tomuto “zlozvyku”. Vzpomněl jsem si na to, když jsem psal článek o nejlepších polohách pro spánek. Jeden z článků, na které jsem se odvolával, uváděl jako jednu z ideálních pozic pro léčbu vbočeného palce vsunutí Achillovky jedné nohy mezi palce a prst druhé nohy.

Tohle vše se událo dřív, než jsem se tématu vbočeného palce začal víc věnovat. Bylo velkou chybou, že jsem se domníval, že “západní noha” (chybí mi lepší pojmenování) je normální. Dnes už vím, že palce a prsty mají být oddělené mezerou. Noha mé kamarádky mezeru mezi palcem a prsty měla zřejmě proto, že od dětství nenosila boty, a proto její nohy nejsou zdeformované. 

Nevím, jak efektivní je používání Achillovky nebo palce druhé nohy k udržení dostatečného prostoru mezi palcem a prsty jako prevence před vznikem bunionu, ale na první dojem to smysl dává. Viděl jsem už několikrát reklamu na produkt nazvaný Yoga toes (jóga prsty), který funguje na stejném principu. Dřív jsem tuto pomůcku vnímal jen jako podfuk, ale už jsem názor změnil, dokonce pacientům, kteří si stěžují na bolest vbočeného palce, doporučuji Yoga toes vyzkoušet.

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.