Zjistěte své hodnoty a co skutečně znamenají ve vztahu k vašemu zdraví. Klidová tepová frekvence je jednoduše měřitelný parametr celkového zdraví a zdatnosti. Toto překvapivě jednoduché měření má veliký smysl pro každého, nejenom pro atlety anebo nemocné.

Abyste měli z tohoto měření maximální užitek, je důležité přesně vyhodnotit klidovou tepovou frekvenci, protože měření je náchylné k chybám.

Faktory, které ovlivňují přesnost měření zahrnují dobu odpočinku před měřením, vonkajší vlivy, metody měření (včetně jak a kde se měří tepová frekvence), počet měření, doba měření, poloha těla a jiné. 

Vzhledem k tomu, že toto všechno komplikuje měření…

bez přesného měření je jeho výpovědní hodnota omezená, anebo dokonce zavádějící. Nejlepší způsob jak změřit tepovou frekvenci je pomocí monitoru tepové frekvence.

Pro člověka neexistuje „standardní“ klidová srdeční frekvence. Každý jednotlivec má hodnotu, která je pro něj „typická“. Frekvence je regulována mozkovou aktivitou (autonomní nervový systém), hormonálním systémem a kardiovaskulární zdatností.

V klidovém stavu, tluče průměrné srdce dospělého člověka tempem kolem 70 tepů za minutu (bpm) a srdečný tep má tendenci s věkem postupně klesat. Ženy mají v průměru tep o 3 až 7 bpm vyšší.

Dobře trénovaný atlet může mít tep velice nízký – i kolem 35 bpm, i když mnozí zdraví atleti jsou na padesátkách anebo šedesátkách. VO2max taky souvisí s klidovou tepovou frekvenci (společně s maximální tepovou frekvenci). Chronické přetrénováni může způsobit automatickou imbalanci která vyústí do abnormálně nízké tepové frekvence. 

Důležitější je jak se mění v čase. Jak se postupně s využitím Vzorce 180 během tréninku zlepšujete, pulz dramaticky poklesne. Každodenní ranní měření je důležitou kontrolou, která umožňuje měřit pokrok. Díky pravidelnému vyhodnocování mohou být přesně vyhodnoceny individuální nepravidelnosti. Postupem času by měl být patrný klesající trend, nicméně pokud je vaše klidová tepová frekvence kolem 60, trend se otočí a tep se ustálí na šedesátkách, je to varovné znamení.

Studie ukazují, že nárůst klidové tepové frekvence jen o 5 bpm může zvýšit riziko úmrtí o 17 procent. Studie ukazují, že klidové tepové frekvence nad 80 bpm jsou silně spojené se zvýšením kardiovaskulárním rizikem. Zvýšená klidová tepová frekvence je spojená i s chronickými zápaly které jsou markerem souvisejícím se subklinickými stavy onemocnění a jsou rizikovým faktorem úmrtnosti bez ohledu na fyzickou zdatnost a jiné důležité rizikové kardiovaskulární faktory. Podobně jako Test MAF, může i klidová tepová frekvence varovat před blížícím se problémem.

Vhodná cvičení zlepšují aerobní funkce, krevní oběh a efektivitu srdce, plic a tepen. časem se to odráží v poklesu klidové tepové frekvence.

Váš běžný ranní tlak se bude často mírně měnit. Nicméně, odchylky mezi po sobě jdoucími dny by neměli být větší než asi 3-4 údery. Větší změny ze dne na den mohou indikovat, že na vás vplývá nějaký typ zátěže. Může se jednat o blížicí se nachlazení anebo chřipku, myšlenky na stresující situaci, nevhodné stravování, anebo moc dlouhý nebo intenzivní cvičení během předcházejících dnů. Další faktory, které mají vliv na běžný srdeční frekvenci zahrnují léky, kofein, stres, závod během předchozích dnů, infekci, alergie a astma.

Slovo “klidová” je velice důležité a znamená zjištění nejnižší srdeční frekvence během dne. Nejlepší způsob jak toho dosáhnout je obvykle během ranního probouzení, s využitím monitora srdeční frekvence a zaznamenáním nejnižší hodnoty. Hodnoty získané v sedě jsou obvykle o 1-2 tepy vyšší než ty, co byli naměřené v lehu.

Následují dvě vhodní možnosti jak měřit klidovou frekvenci.

Po probuzení (nejpřesnější):

  • Připněte si monitor tepové frekvence.
  • Seďte nebo ležte v klidu, měřte tepovou frekvenci 30 sekund a zaznamenejte nejnižší hodnotu.
  • Pokud musíte jít nejdřív na toaletu anebo se přejít, seďte anebo ležte v klidu po dobu pěti minut předtím,než začnete měrit svůj tep.
  • Je velice důležité, abyste vždy, když měríte tep, postupovali stejně – zejména abyste používali stejný monitor a zaujali stejnou pozici.

Během dne:

  • Seďte po dobu pěti minut v tichém a pohodlném pokoji, nohy nesmíte překřížit a nesmíte mluvit. Anebo ležte v pohodlné pozici na zádech po dobu pěti minut a dodržujte výše uvedené zásady.
  • Měřte tepovou frekvenci po dobu 30 sekund a zaznamenejte nejnižší hodnotu.
  • Měření proveďte dvakrát.

Vyhodnocení klidové tepové frekvence pro aktivní osoby, včetně kardiovaskulárních a jiných rizik onemocnění:

  • Do 65 – nízké riziko
  • 66 až 79 – střední riziko
  • 80 a více – vysoké riziko

[highlight color=“green“]Nejdůležitější doporučení je přesně měřit klidovou tepovou frekvenci pravidelně. Každodenní měření poskytne více dat, které, pokud jsou interpretovaná správně, vám mohou pomoci exaktně monitorovat zdravý a zdatnost.[/highlight]

Zdroj: http://runnersconnect.net/running-tips/aerobic-vs-anaerobic-training/

Pokud chceš dostat časopis hned jak ho doděláme ZAREGISTRUJ se k odběru právě teď.